Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde by Mind Map: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

1. időszerkezet

1.1. 1 kozmikus nap

1.2. éjféltől éjfélig

2. keletkezés

2.1. 1830-ban íródott

2.2. 1831, nyomtatásban, Székesfehérvár

2.2.1. első színházi bemutató: 1879

3. forrás

3.1. Etelka iránti reménytelen szerelem

3.2. 16. századi széphistória, Gyergyai Albert

4. térszerkezet

4.1. Csongorék kertje

4.2. sík mező, hármas út

4.3. a Hajnal palotája

4.4. Mirígy háza, udvar és szoba

4.5. barlang csodakúttal

4.6. Éj birodalma

4.7. sík mező, hármas út

4.8. Csongorék kertje

5. szerkezet

5.1. 5 felvonás

6. szereplők

6.1. égi szféra

6.1.1. Tünde

6.1.2. Éj asszonya

6.1.3. nemtők, tündérek

6.2. földi széra

6.2.1. Csongor

6.2.2. Balga

6.2.3. Ilma

6.2.4. Ledér

6.2.5. Kalmár

6.2.6. Fejedelem

6.2.7. Tudós

6.2.8. Dimitri

6.3. alvilági szféra

6.3.1. Mirígy

6.3.2. ördögök (Kurrah, Berreh, Duzzog)

7. CSONGOR

7.1. földi királyfi

7.2. meghatározhatatlan célok

7.2.1. "dicső és égi szép"

7.3. álmodozó, nemeslelkű, idealista

7.4. küzd az álmaiért

7.4.1. küzd saját gyengeségeivel

7.5. könnyen megtéveszthető

7.6. próbák

8. TÜNDE

8.1. tündér

8.1.1. halhatatlan

8.1.2. Tündérhon

8.2. első lépés, aranyalmafa

8.3. önfeláldozó

8.3.1. lemond örök életéről

8.4. hisz Csongorban

8.5. a jó megtestesítője

9. MIRíGY

9.1. ártó démon

9.2. gonosz boszorkány

9.3. Csongor ellensége, gyűlöli a fiút

9.4. legaktívabb szereplő

9.5. szerelem beteljesülésének megakadályozója

10. VÁNDOROK

10.1. Kalmár

10.1.1. pénz

10.1.1.1. minden megvásárolható

10.1.2. kapzsi, nyereségorientált, pénzéhes

10.1.3. szegény

10.2. Fejedelem

10.2.1. hatalom

10.2.1.1. minden megszerezhető

10.2.2. erőszakos hatalomgyakorlás

10.2.2.1. hódítás

10.2.3. leigázott

10.3. Tudós

10.3.1. öncélú tudás

10.3.1.1. nincs gyakorlati haszna

10.3.2. őrült

10.4. I. találkozás

10.4.1. magabiztosak, határozottak, beképzeltek

10.4.2. óriásra növesztett szenvedélyeik megszállottai

10.5. II. találkozás

10.5.1. csalódottak, leigázottak, kifosztottak

10.5.2. jövő: halál

11. ÉJ ASSZONYA

11.1. abszolút hatalom, istenség

11.2. pesszimista monológ

11.2.1. minden földi élőlény jelentéktelen

11.2.2. a földi boldogság pillanatnyi

11.2.3. az ember halhatatlanságra tör

11.2.4. végül minden elpusztul, apokalipszis

12. zárlat

12.1. pesszimista

12.1.1. sötét és kietlen éj

12.2. beteljesedett szerelem

13. boldogságkeresés

13.1. Csongor

13.1.1. Tünde szerelme

13.2. Balga

13.2.1. földi javak: étel, ital

13.3. Kalmár

13.3.1. pénz

13.4. Fejedelem

13.4.1. hatalom

13.5. Tudós

13.5.1. felhalmozott tudás

14. küzdelem

14.1. Csongor

14.1.1. próbák, belső küzdelem, Mirígy

14.2. Tünde

14.2.1. Csongorért Miríggyel

14.3. Mirígy

14.3.1. Csongorért Tündével

15. motívumok

15.1. fa

15.1.1. axis mundi, világtengely

15.1.1.1. ég-lomb, föld-törzs, gyökér-alvilág

15.1.2. Tünde szerelmének kifejezője

15.1.3. Mirígy odakötözve

15.1.4. Csongorék kertjében

15.2. kert

15.2.1. beteljesedés

15.2.2. Éden

15.2.3. kicsinyített kozmosz

15.2.4. Csongor lekének kivetülése

15.3. utazás

15.3.1. emberi lét

15.3.2. beavatódás

15.3.2.1. próbák

15.3.2.2. döntéshelyzetetk

15.3.2.3. felnőtté válás

15.3.2.4. tapasztalatszerzés

15.3.3. boldogságkeresés

16. műfaj

16.1. drámai költemény

16.1.1. kevert műfaj

16.1.1.1. líra, dráma

16.1.1.2. tipikusan romantikus

16.1.2. filozófiai tartalmak

16.1.2.1. emberi lét kérdései

16.1.2.1.1. boldogság

16.1.2.1.2. élet értelme

16.1.2.1.3. célok

16.1.3. főhőse: emberiség

16.2. kétszintes dráma

16.2.1. égi - földi, normaadó - normakövető

16.2.2. harmónia

16.2.3. cselekmény: két szint határán

17. stílus

17.1. romantika

17.1.1. kevert műfaj

17.1.2. szerelmi történet

17.1.3. ellentétezés

17.1.4. mesei elemek

17.1.4.1. ördögök, boszorkány, 3-as szám

17.1.5. lírai monológok

17.1.5.1. Éj asszonya

17.1.6. metaforikusság

17.1.7. költői képek

17.1.8. erőteljes költőiség