Cykle organizacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cykle organizacji by Mind Map: Cykle organizacji

1. Cykl życia organizacji

1.1. Cykl życia branży

1.1.1. Cykl życia produktu według Vernona

1.1.1.1. Fazy cyklu życia produktu

1.1.1.1.1. Wprowadzenie produktu na rynek

1.1.1.1.2. Wzrost

1.1.1.1.3. Dojrzałość

1.1.1.1.4. Schyłek

1.1.2. Cykl życia produktu według Levitta

1.1.2.1. Fazy rozwoju

1.1.2.1.1. Wprowadzenie produktu na rynek

1.1.2.1.2. Wzrost

1.1.2.1.3. Rozwój nowego produktu

1.1.2.1.4. Spadek lub stabilizacja

1.1.2.1.5. Dojrzałość

1.1.3. Fazy cyklu życia produktów

1.1.3.1. Wprowadzenie na rynek

1.1.3.2. Wzrost sprzedaży

1.1.3.3. Stabilizacja rynkowa - dojrzałość rynkowa

1.1.3.4. Degradacja - wycofanie starego produktu

1.2. Cykl życia produktów

1.2.1. Fazy cyklu życia branży

1.2.1.1. Faza nieaktywna

1.2.1.2. Faza pobudzenia

1.2.1.3. Faza wysokich obrotów

1.2.1.4. Faza redukcji

1.2.1.5. Faza stabilizacji

1.3. Cykl życia organizacji według Greinera

1.3.1. Fazy rozwoju

1.3.1.1. Kreatywność

1.3.1.2. Kierowanie

1.3.1.3. Delegacja

1.3.1.4. Koordynacja

1.3.1.5. Współpraca

1.4. Etapy cyklu życia organizacji

1.4.1. Faza pierwsza- faza inicjatywy i inicjacji

1.4.2. Faza druga- faza przedsiębiorczości

1.4.3. Faza trzecia- faza wzrostu i rozwoju

1.4.4. Faza czwarta- stabilizacja

1.4.5. Faza piąta- spadek wartości

1.4.6. Faza szósta- trwałe zachwanie równowagi organizacji

1.5. Parametry

1.5.1. Organizacyjny mechanizm konfiguracji

1.5.2. Metody i charakterystyki potencjału zasobów

1.5.3. Kierunek i intensywność rozwoju

1.5.4. Cele strategiczne i taktyczne