КНУ імені Тараса Шевченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КНУ імені Тараса Шевченка by Mind Map: КНУ імені Тараса Шевченка

1. Результати вступних компаній

2. Головна

3. Університет

3.1. Історія

3.1.1. Історія університету

3.1.2. Ректори університету

3.1.3. Видатні особистості університету

3.2. Символика

3.2.1. Герб

3.2.2. Гимн

3.3. Місія, візія, стратегія

3.4. Кількісні показники та факти

3.5. Ректор

3.5.1. Про ректора

3.5.2. Вступне слово

3.5.3. Звіт про діяльність

3.6. Керівництво

3.6.1. Проректори

3.6.2. ............

3.6.3. ........

3.7. Наглядова рада

3.7.1. Наглядова Рада

3.7.2. Склад наглядової ради

3.7.3. Рішення Наглядової ради

3.8. Вчена рада

3.8.1. Склад вченої ради

3.8.2. Рішення Вченої ради

3.8.3. План роботи Вченої ради

3.9. Структура КНУ

3.9.1. Факультети

3.9.2. Інститути

3.9.3. Коледжі та лiцеї

3.9.4. Відділення

3.9.5. Центри

3.9.6. Підрозділи

3.10. Рейтинги та якість освіти

3.11. Звіти

3.11.1. Фінансова звітність

3.11.2. Річні звіти

3.12. Нормативні акти

3.12.1. Для матеріально відповідальних

3.12.2. Нормативні акти

3.12.3. Документи щодо конкурсу на капітальне будівництво об’єктів

3.12.4. Запобігання та протидія корупції

3.12.5. Акредитація освітніх програм

3.13. Публічна інформація

3.13.1. Ліцензування та акредитація

3.13.2. .........

3.14. Контактна інформація

3.15. Схеми розташування бідівель КНУ

3.16. Відгуки про нас?

3.17. Музей?

3.18. Міжнародна діяльність

3.19. Громадські організації

3.20. Партнери

4. Студентам

4.1. Загальна інформація

4.2. Здоровий образ життя

4.2.1. Спортивні досягнення

4.2.2. Спортивні секції

4.2.3. Спортивні споруди

4.2.4. Корисні контакти

4.3. Побут

4.4. Медична допомога

4.5. Інтернет-приймальна ректора

4.6. Графіки навчального процесу

4.7. Розмір плати за навчання

4.8. Дозвілля та студенскі гуртки

4.9. Стипендії та міжнародні гранти

4.10. Рейтинг студентів денної форми

4.11. Додаткові освітні та інші платні послуги

4.12. Студентський ректорат ?

4.13. Студентська рада ?

4.14. Бібліотека

4.15. Аспірантура

4.15.1. Звітно-статистична інформація

4.15.2. Шаблони та зразки документів

4.15.3. Вступні випробування

4.15.4. Наукові спеціальності

4.15.5. Загальний обсяг держзамовлення

4.15.6. Розмір плати за навчання

4.15.7. Поточні об'яви

4.16. Докторантура

4.16.1. Загальний обсяг державного замовлення

4.16.2. Розмір плати за навчання

4.16.3. Поточні об'яви

4.17. Можливості

4.17.1. Підготовка офіцерів запасу

4.17.2. Набір слухачів на курси з підготовки офіцерів запасу

4.17.3. Бази практик / стажування та працевлаштування

4.17.4. Стажування за кордоном

4.17.5. Міжнародна програма взаємодії з іншими університетами (навчання по обміну)

4.17.6. Центр розвитку карьери

4.17.7. Олімпіади

4.18. Студмістечко КНУ

4.18.1. Студмістечко КНУ ім. Т. Шевченка

4.19. Реквізити для платажів

4.20. Он-лайн платежі

4.20.1. https://www.nsu.ru/n/online-pay/

5. Абітурієнтам

5.1. Чому КНУ

5.2. Вступне слово Ректора

5.3. Правила прийому до КНУ

5.4. Приймальні коммісії

5.5. Нормативні документи

5.6. FAQ

5.7. Інформація для іноземних студентів

5.8. Інформація для іногородніх

5.9. Вступ до бакалавратури

5.9.1. Інформація про вступ до бакалавратури

5.10. Вступ до магістратури

5.10.1. Інформація про вступ до магістратури

5.11. Вступ до аспірантури

5.11.1. Інформація про вступ до аспірантури

5.12. Посилання на Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Головна | Новини

6. Наука

6.1. Загальна інформація

6.1.1. -˲

6.2. Науково-дослідна частина

6.2.1. Докторантура. Аспірантура. Ад'юнктура

6.2.2. Мережа трансферу технологій EEN

6.2.3. Наукові групи

6.2.4. Наукові журнали

6.2.5. Наукові конференції

6.2.6. Наукові школи

6.2.7. Науково-консультаційний центр

6.2.8. Наукометрія

6.2.9. Премії та нагороди

6.2.10. Спеціалізовані вчені ради

6.2.11. Науково-дослідні роботи

6.2.12. Студентська наука

6.3. Фахові ресурси

6.3.1. Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету

6.3.2. Науково-методична Рада

6.3.3. Українське фізичне товариство

6.3.4. The English Center

6.3.5. Web Guide for Young Scientists

6.4. Підрозділи

6.4.1. Астрономiчна обсерваторiя

6.4.2. Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

6.5. Міжнародна діяльність

6.6. Міжнародні грантові проєкт

6.7. Дисертаційні ради

6.8. Наукова Бібліотека ?

7. Працівникам

7.1. Кадрові процедури та документи

7.2. Вакансії

7.2.1. Адміністративний та обслуговуючий персонал

7.2.2. Професорсько-викладацький склад

7.2.3. Наукові працівники

7.3. Кадровий резерв

7.4. Соціальна інфраструктура та загальні питання

7.5. Запрошення іноземних спеціалістів

8. Медіа

8.1. Новини

8.2. Актуальні теми

8.3. Календар подій

8.4. Інтерьвью ректора

8.5. Фото/Відео

8.6. КНУ в ЗМІ

8.7. Пресс-релізи

8.8. Для Преси

8.8.1. Контакти відповідальних осіб

9. Контакти