Információtudomány és média a 21. sz. elején

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információtudomány és média a 21. sz. elején by Mind Map: Információtudomány és média a 21. sz. elején

1. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

1.1. Létezik egyáltalán?

2. DIGITÁLIS NEMZEDÉK

2.1. Digitális bennszülött de inkább digitális beleszületett!

2.1.1. Leszakadók

2.1.2. Csipegetők

2.1.3. Új hódítók

2.2. Digitális bevándorló

2.2.1. Hódítók

2.2.2. Derékhad

2.2.3. Kívülrekedtek

2.3. Életkor szerinti felosztás- szerintem nem jó

2.3.1. X generáció

2.3.2. Y generáció

2.3.3. Z generáció

2.4. Digitális nomádok (Buda A.)

2.5. Digitális telepesek (Buda A.)

2.6. Nyelvhasználat

2.6.1. Optimisták

2.6.1.1. Folyamatos fejlődés lehetősége

2.6.2. Pesszimisták

2.6.2.1. Nyelv halála

2.6.3. Helyesírás

2.6.3.1. Szlengek

2.6.3.2. LOL :)

2.6.3.3. Más nyelvből átvett szavak

2.7. Digitális vándorút

2.7.1. Honnan hová?

2.7.2. Tájékozódási pontok

2.8. Multitasking

2.8.1. Nők- jobban?

2.8.2. Férfiak- kevésbé?

3. DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK

3.1. Komenczi 2009

3.1.1. Információtechnikai kompetencia

3.1.2. Információs-társadalom kompetencia

3.1.3. Médiakompetencia

3.2. Kulturális késés

3.2.1. Romák

3.2.2. Magyarok

3.2.3. Angliai helyzet

3.2.4. Afrika

3.2.5. Nem lehet nemzeteket összehasonlítani

3.3. Kompetenciák

3.3.1. Ismeret

3.3.2. Tanuló

3.3.2.1. Tudáskonstrukció

3.3.2.2. Információmenedzsment

3.3.2.3. Kommunikáció

3.3.2.4. Kollaboráció

3.3.2.5. Kritikai gondolkodás

3.3.3. Tanár

3.3.3.1. Mediátor szerep

3.3.3.2. Facilitátor szerep

3.3.3.3. Presztízsveszteség

3.3.3.4. LLL

3.3.3.5. Tutorálás

3.3.3.6. Szakmai fejlődés támogatása

3.4. Digitális műveltség

3.4.1. Digitális állampolgár

3.4.2. Általános műveltség

3.4.3. Digitális analfabetizmus

3.4.4. Netikett- etikett online környezetben

4. ESZKÖZRENDSZEREK

4.1. Digitális tolltartó- mi van benne?

4.1.1. Számítógép, laptop

4.1.2. Smartphone

4.1.3. Digitális olvasó

4.1.4. Újabb és újabb eszközök

4.2. Technológiai környezet

4.3. Online közösségek

4.3.1. Moly

4.3.2. Iwiw

4.3.3. Facebook

4.3.4. Google +

4.3.5. Linkedin

4.3.6. TeT háló

4.4. Keretrendszerek

4.4.1. Moodle

4.4.2. Mahara

4.4.3. ePortfólió

4.5. Blog, mikroblog

4.5.1. Tumblr

4.5.2. Twitter

4.6. Közösségi dokumentumok

4.7. Virtuális környezetek

4.7.1. Second Life- nekem elég egy élet is :)

4.7.2. OpenSimulator

5. ESÉLY ÉS ÉRTÉKREND

5.1. Maslow szükségletpiramisa

5.2. Óriási különbségek társadalmak, országok között

5.2.1. Internetes hozzáférés

5.2.2. Internet minősége

5.2.3. IKT eszközök minősége

5.3. Ki kap esélyt?

5.3.1. Télapós vicc

5.3.2. Elefánt effektus

5.4. Tető vagy interaktív tábla?

5.5. Netezők, nem netezők értékrendje

5.6. Fogyasztói társadalom nyomása

6. KULTÚRA ÉS TÉVKÉPZETEK

6.1. Csepeli-Prazsák, 2010

6.2. Történeti fejlődés

6.2.1. Szóbeliség

6.2.2. Írásbeliség

6.2.3. Nyomtatás

6.2.4. Rádió, TV

6.2.5. Internet

6.3. Személyesség, személytelenség

6.4. Kapcsolati teljesítőképesség

6.5. Arany középút

6.6. Tolerancia

7. OKTATÁS, TANÍTÁS, TANULÁS

7.1. Pedagógus

7.1.1. Nagy nyomás

7.1.2. Megváltozott tanárszerep

7.1.3. Új oktatási technikák

7.2. Andragógus

7.2.1. Lifelong learning

7.2.2. Megváltozott tanárszerep

7.2.3. Felnőttek oktatása

7.3. Gyógypedagógus

7.3.1. Esélyek

7.3.2. Esélyegyenlőség

7.3.3. Hozzáértés, empátia

7.3.4. Együttműködés

8. KONNEKTIVIZMUS

8.1. Csoportmunka

8.1.1. Skálafüggetlenség

8.1.2. "Nincs tanár"

8.1.3. Inspirátor

8.1.3.1. Ellentétek elsimítása

8.1.3.2. Motiválás

8.1.3.3. Ellenőrzés

8.1.3.4. Új témák felvetése

8.1.4. Külső és belső motiváció

8.2. Közös tudás

8.2.1. Egyéni tudás?

8.2.2. Tudásfejlesztés

8.2.3. Folyamatos áramlás