Thị trường VPP trong nước - Phân theo nhóm hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thị trường VPP trong nước - Phân theo nhóm hàng by Mind Map: Thị trường VPP trong nước - Phân theo nhóm hàng

1. Sổ, giấy, vở

1.1. Sổ Minh Châu

1.2. Vở K'Long

1.3. Vở Hồng Hà

1.4. Thiên Long - Điểm 10

2. Dụng cụ văn phòng: Cặp kẹp giấy, kim bấm, ghim giấy, dây đeo thẻ

2.1. Hải Hà - Eras

2.2. Bình Tây - Pro-office

2.3. Hồng Hà

2.4. Thiên Long - Flex office

3. Bút viết: bút bi, bút gel

3.1. Thiên Long - Flex office

3.2. Hải Hà - Pro-office và Class Mate

3.3. Hồng Hà

3.4. Bình Tây - SmartKids, Officetex

4. Dụng cụ mỹ thuật: màu vẽ các loại, đất nặn, keo-hồ dán

4.1. Thiên Long - Colokit

4.2. Hồng Hà

4.3. Bình Tây - Smartkids

4.4. Hải Hà - Classmate

5. Bút máy cho học sinh

5.1. Bút mài Thầy Ánh

5.2. Bút máy Velus

6. VPP thuộc phân khúc cao cấp

6.1. Thiên Long - Bizner (Bút bi, bút máy, bút chì kim, sổ da)

7. Dụng cụ học sinh khác: thước, tẩy, gọt chì

7.1. Thiên Long - Điểm 10

7.2. Thiên Long - colokit

7.3. Bình Tây - Smartkids

7.4. Hồng Hà

8. Khay kệ

8.1. Xukiva