โฆษณาออนไลน์ช่วยเพิ่มรายได้ให้แบรนด์หรือพาเสี่ยงขาดทุน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โฆษณาออนไลน์ช่วยเพิ่มรายได้ให้แบรนด์หรือพาเสี่ยงขาดทุน by Mind Map: โฆษณาออนไลน์ช่วยเพิ่มรายได้ให้แบรนด์หรือพาเสี่ยงขาดทุน

1. ปัจจัยที่ทำให้โฆษณาออนไลน์เป็นที่นิยม

1.1. คนใช้สื่อบนโลกออนไลน์เยอะ เข้าถึงได้ง่าย สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา และกว้างขวาง

1.2. ต้นทุน และขั้นตอนการผลิตโฆษณาต่ำกว่า ทีวีหรือบิลบอร์ด

1.3. สามารถทำได้ด้วยตนเอง ถึงแม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆ ก็สามารถทำโฆษณาได้

1.4. สามารถวัด feed back ได้จากยอดไลก์ยอดแชร์ หรือยอดคนเข้าดู

1.5. เป็นการกระจายแบรนด์สินค้าไปสู่คนอย่างทั่วถึงให้เกิดภาพจำสินค้านั้น

2. ทิศทางและสถานการณ์ของโฆษณาออนไลน์ในปัจจุบัน (รูปแบบโฆษณา, กำไร-ขาดทุน)

2.1. โฆษณาเน้นภาพ 1:1 ใช้สำหรับดูในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

2.2. ราคาการโฆษณาออนไลน์แพงขึ้น

2.3. มีการใช้โฆษณาแฝงกับคอนเทนต์ของรายการมากขึ้น

2.4. มีความคิดสร้างสรรค์ โฆษณาแปลกใหม่ ไม่ใช่แค่ hardsell

2.5. ใช้ Youtuber หรือ Netidol ในการโฆษณาสินค้ามากกว่าดารา

3. แนวทางการทำโฆษณาออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ

3.1. ควรมีทางเลือกให้ผู้ชมสามารถกดข้ามโฆษณาได้

3.2. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีต้องการจะซื้ออะไร

3.3. บอกราคาสินค้าในโฆษณาอย่างชัดเจน

3.4. ควรทำให้โฆษณาโดดเด่นแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ ภาพจำ

3.5. ศึกษาการสร้างคอนเทนต์เนื้อหาโฆษณาให้ดึงดูดน่าสนใจ

3.6. ต้องมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย