Làm giàu bản thân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Làm giàu bản thân by Mind Map: Làm giàu bản thân

1. I . BĐS

1.1. làm dự án

1.2. lập nhóm đầu tư nhà đất

2. II . Đọc sách

2.1. Tiếng anh

2.1.1. Học tiếng anh giao tiếp

2.2. Dạy con

2.2.1. Hiểu tâm lý KH

3. III . Sức khỏe

3.1. Duy trì ăn uống lành mạnh : Rau , hoa quả

3.2. Tập nhảy