SALPAUS AITY HYPA VERKOSTOT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SALPAUS AITY HYPA VERKOSTOT by Mind Map: SALPAUS AITY HYPA VERKOSTOT

1. OPISKELIJAT

1.1. NUORET JA AIKUISET

1.2. ALANVAIHTAJAT

1.3. OPPISOPIMUSOPISKELIJAT

1.4. TUTKINTOTAVOITTEISET OPISKELIJAT

1.5. TÄYDENNYSKOULUTTAUTUJAT

1.6. ERILAISET OPPIJAT

1.7. MONIKULTTUURISET OPISKELIJAT

1.8. OPISKELIJAHUOLTO

2. TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

2.1. TYÖELÄMÄNEUVOTTELUKUNNAT

2.2. TYÖSSÄOPPIMISPAIKAT

2.3. YHTEISTYÖHANKKEET ERI YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN KANSSA

2.4. OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSOT

2.5. YHTEISTYÖ YKSITYISYRITTÄJIIN SOTE-ALA

2.6. PHSOTEY, OIVA, AAVA, LAHDEN KAUPUNKI, ETEVA

2.7. MARKKINOINTIYRITYKSET

2.8. TYÖELÄMÄN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

2.9. INNOVOINTIPÄIVÄT

3. SOME verkostot

3.1. FACEBOOK RYHMÄT

3.2. TWITTER

3.3. BLOGIT

3.4. SECOND LIFE

3.5. INTRA

4. KANSAINVÄLISYYS

4.1. OPISKELIJAVAIHDOT

4.2. OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSOT

4.3. KANSAINVÄLISET OPISKELIJAT

4.4. PROJEKTIT MM.

4.4.1. YOUR ECRET

4.4.2. FOCUS ON SKILLS

4.4.3. RESIST

4.4.4. TOOLS FOR EMPOWERING THROUGH LANGUAGE

4.4.5. EUROPEAN WORKPLACE TUTOR

4.4.6. LAMP- AIKUISOPISKELIJOIDEN LIIKKUVUUSVERKOSTO

4.5. SUURIMMAT YHTEISTYÖMAAT VENÄJÄ JA KIINA

5. RAHOITTAJAT

5.1. OPH

5.2. OKM

5.3. OPSO

5.4. TE-TOIMISTOT

5.5. KELA

5.6. VAKUUTUSYHTIÖT

6. OPPILAITOSYHTEISTYÖ

6.1. KORKEA-ASTEEN YHTEISTYÖ

6.1.1. LAMK

6.1.2. LAHDEN YLIOPISTOKESKUS

6.1.3. HAMK

6.1.4. JYAMK

6.2. TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ

6.2.1. SALPAUKSEN SISÄINEN YHTEISTYÖRYHMÄ

6.3. PERUSOPETUKSEN YHTEISTYÖ

6.3.1. NUORISOTAKUU

6.4. AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISTYÖ

6.4.1. MM. DIAKONIAINSTITUUTTI

6.4.2. EDUPOLI

6.4.3. INNOFOCUS

6.4.4. FAKTIA

6.4.5. HYRIA

6.4.6. HESOTE

7. NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ

7.1. OPH

7.2. OPSO TOIMISTOT

7.3. TUTKINTOTOIMIKUNNAT

7.4. KOULUTUSTOIMIKUNNAT

7.5. NTM- KOULUTUS

7.6. TYÖNANTAJATAHON JA TYÖNTEKIJÄTAHON ARVIOIJAT

8. JÄRJESTÖT

8.1. POTILAS- JA VAMMAISJÄRJESTÖT

8.2. AMMATTILIITOT, ESIM. TEHY, SUPER, AKAVA

8.3. OPISKELIJAJÄRJESTÖT

9. SALPAUKSEN SISÄINEN YHTEISTYÖ

9.1. MUUT TULOSYKSIKÖT

9.2. NUORISOASTE

9.3. MOKU

9.4. LAATUTYÖRYHMÄ

9.5. NÄYTTOTUTKINTOTIIMI

9.6. ERILAISET SISÄISET TIIMIT

9.7. SOMEVERKOSTOT