Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Funksjonsdrøfting by Mind Map: Funksjonsdrøfting
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Funksjonsdrøfting

Monotoniegenskaper

Hvor grafen stiger og synker

Derivere uttrykket og tegne fortegnskjema for den deriverte.

Kontinuitet

Særlig funksjoner med delt forskrift

Funksjonen må være definert i punktet, og lim fra høyre og venstre og funksjonsverdien må være lik.

Polynomfunksjoner er kontinuerlige for alle x.

Deriverbarhet

Funksjonen er kontinuerlig, og grenseverdien for den deriverte fra høyre og venstre er lik.

Polynomfunksjoner er deriverbare for alle x

Nullpunkter

f(x)=0

Der grafen krysser x-aksen

Stasjonærpunkter

Der den deriverte er null.

Toppunkt, bunnpunkt og terrassepunkt

Vendepunkter

Der andrederivert er lik null

Definisjonsmengde

Gyldige x-verdier

Verdimengde

Gyldige y-verdier

Tangenter

Tangent i punkt har samme stigning som grafen i punktet

Husk ligning for rett linje.

Vendetangent = tangent i vendepunktet

Krumning

Fortegnslinje for den andrederiverte

Sier noe om hvilken vei grafen krummer

Asymptoter

Bruker grenseverdier

Vertikal asymptote der nevneren i en brøkfunksjon blir null

Vertikal asymptote der det vi tar logaritmen av blir null

Horisontal asymptote når x går mot uendelig for brøkfunksjoner

Skjæringspunkt med aksene

x=0 og y=0