Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EXTRAFAMILIAR by Mind Map: EXTRAFAMILIAR

1. Jutgat de guardia, Fiscalia de menors o Mossos d'Esquadra

2. Intervención urgent

2.1. Policia

3. Situación de risc de maltractament

3.1. Dirección del centre

3.1.1. Serveis socials de la zona

3.2. Dispositiu sanitari

4. Situación de risc de desemperament

4.1. UDEPMI

4.1.1. DGAIA

4.2. Serveis territorials

5. Abús sexual

5.1. Servei d'urgència de l'hospital i metge/ssa forense

5.2. Comunicación judicial