Química Orgànica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Química Orgànica by Mind Map: Química Orgànica

1. Isomeria

1.1. Plana o estructural

1.1.1. de posició

1.1.2. de cadena

1.1.3. de funció

1.2. Espacial o estereoisomeria

1.2.1. geomètrica

1.2.2. òptica

2. Combustibles

3. Polímers

4. Compostos

4.1. Hidrocarburs

4.1.1. Alcans

4.1.2. Alquens

4.1.3. Alquins

4.1.4. Cicles

4.1.5. Aromàtics

4.2. Grups funcionals

4.2.1. Oxigenats

4.2.1.1. Alcohols

4.2.1.2. Èters

4.2.1.3. Aldehids i cetones

4.2.1.4. Àcids

4.2.1.5. Esters

4.2.2. Nitrogenats

4.2.2.1. Amines

4.2.2.2. Amides

4.2.2.3. Nitrils