ทรัพยากรในอาเซียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรในอาเซียน by Mind Map: ทรัพยากรในอาเซียน

1. เทือกเขา ภูเขาสูง

1.1. ป่าไม้

1.1.1. ประเทศอินโดนิเซีย มีป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.2. แร่ธาตุ

1.2.1. น้ำมันปิโตรเลียม

1.2.1.1. ทำรายได้ให้กับประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด

1.2.2. ดีบุก

1.2.2.1. ประเทศมาเลเซีย ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก

1.2.3. เหล็ก

2. ที่ราบ

2.1. น้ำมัน

2.1.1. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

2.2. ก๊าซธรรมชาติ

3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

3.1. ยางพารา

3.1.1. ประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของโลก

3.2. ข้าว

3.2.1. ประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3.3. ยาสูบ

3.4. ข้าวโพด

3.5. อ้อย