Ingy Sherif (Clothes Company)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ingy Sherif (Clothes Company) by Mind Map: Ingy Sherif      (Clothes Company)

1. Israa Ahmed ( Computer Services Company)

1.1. Arwa Mostafa

1.1.1. Israa Ahmed

1.1.2. Youssef Khaled

1.1.3. Abdelrahman Gad

1.1.4. Amira Rashad

1.1.5. Salma Alaa

1.1.6. Nayeraa Ramadan

1.1.7. Amr Wael

1.1.8. Sara Abdelaziz

1.2. Mayar Ahmed

1.2.1. Youssef Khaled

1.2.2. Amira Rashad

1.2.3. Abdelrahman Gad

1.2.4. Rahma

1.2.5. Nayeraa Ramadan

1.2.6. Sara Abdelaziz

1.2.7. Amr Wael

1.2.8. Lobna Salah

1.3. Yasmine Nabil

1.3.1. Nayeraa Ramadan

1.3.2. Abdelrahman Gad

1.3.3. Youssef Khaled

1.4. Mohammed AbdelHalim

1.4.1. Youssef Khaled

1.4.2. Nayeraa Ramadan

1.5. Amr Wael

1.5.1. Israa Ahmed

1.5.2. Amira Rashad

1.5.3. Abdelrahman Gad

1.5.4. Sara Abdelaziz

1.5.5. Youssef Khaled

1.6. Menna Elrawy

1.6.1. Alaa Khaled

1.7. Shosho Hesham

1.7.1. Amira Rashad

2. Omar Yasser (Security Company)

2.1. Salma Yousry

2.1.1. Omar Yasser

2.1.2. Amira Rashad

2.1.3. Abdelrahman Mansour

2.1.4. Samaa Ahmed

2.2. Abelrahman Mansour

2.2.1. Israa Ahmed

2.2.2. Sara Abdelaziz

2.2.3. Salma Yousry

2.2.4. YoussefKhaled

2.2.5. Salma Alaa

2.2.6. Mariam Nemr

2.3. Sara Abdelaziz

2.3.1. Salma Yousry

2.3.2. Omar Marwan

2.3.3. Zeyad Tarek

2.3.4. Passant Khaled

2.3.5. Yara Ehab

2.4. Abdelrahman Samir

2.4.1. Omar Yasser

2.4.2. Salma Alaa

2.4.3. Youssef Khaled

2.4.4. Israa Ahmed

2.4.5. Sara Abdelaziz

2.5. Mohammed Saied

2.5.1. Nayeraa Ramadan

2.6. Dareen Basem

2.6.1. Abdelrahman Mansour

2.6.2. Salma El Ghonamy

2.6.3. Mostafa ElSayed

2.6.4. Sara Abdelaziz

2.6.5. Salma Alaa

2.6.6. Rawan Hamdy

2.7. Salma Elghonamy

2.7.1. Dareen Basem

2.7.2. Sara Abdelaziz

2.7.3. Nayeraa Ramadan

2.8. Omar Marwan

2.8.1. Israa Ahmed

2.8.2. Lobna Salah

2.8.3. Amira Rashad

2.8.4. Mostafa Elsayed

2.8.5. Abdelrahman Gad

2.8.6. Abdelrahman Samir

2.8.7. Abdelrahman Mansour

2.9. Salma Alaa

2.9.1. Dareen Basem

2.9.2. Nayeraa Ramadan

2.10. Peter Sameh

2.10.1. Youssef Khaled

2.10.2. Omar Saad

2.10.3. Abdelrahman Gad

2.10.4. Israa Ahmed

2.10.5. Samaa Ahmed

2.10.6. Lobna Salah

2.10.7. Sara Abdelaziz

2.11. Mostafa Elsayed

2.11.1. Abdelrahman Mansour

2.11.2. Salma Alaa

2.11.3. Lobna Salah

2.11.4. Amira Rashad

2.11.5. Abdelrahman Gad

2.11.6. Israa Ahmed

2.11.7. Sara Abdelaziz

2.11.8. Youssef Khaled

2.12. Amr wael

2.12.1. Zeyad Khalaf

2.12.2. Ahmed Hesham

3. Mo M Rahma(Online Store)

3.1. Salma Alaa

3.1.1. Dareen Basem

3.1.2. Nayeraa Ramadan

3.1.3. Sara Abdelaziz

3.1.4. Abdelrahman Samir

3.1.5. Peter Sameh

3.1.6. Mostafa Elsayed

3.1.7. Samaa Ahmed

3.1.8. Mohamed AbdelHalim

3.2. Mariam Nemr

3.2.1. Nayeraa Ramadan

3.2.2. Salma Alaa

3.2.3. Peter Sameh

3.2.4. Lobna Salah

3.2.5. Youssef Khaled

3.2.6. Israa Ahmed

3.2.7. Sara Abdelaziz

4. Noha Ashraf (Scarfs Company)

4.1. Nayeraa Ramadan

4.1.1. Salma ElGhonamy

4.1.2. Ahmed Hesham

4.1.3. Youssef Ramses

4.1.4. Salma Alaa

4.1.5. Arwa Mostafa

4.1.6. Abdallah Hany

4.1.7. Abdelrahman Mansour

4.1.8. Mohammed Said

4.1.9. Mostafa Elsayed

4.1.10. Mohamed AbdelHalim

4.1.11. Hanya Sayed

4.2. Sara Abdelaziz

4.2.1. Salma Yousry

4.2.2. Zeyad Tarek

4.2.3. Passant Khaled

4.2.4. Yara Ehab

4.3. Yasmin Nabil

4.3.1. Nayeraa Ramadan

4.3.2. Abdelrahman Gad

4.3.3. Omar Marwan

4.3.4. Youssef Khaled

5. Abdelrahman Gad (Advertising Company)

5.1. Israa Ahmed

5.1.1. Mariam Ahmed

5.1.2. Zeyad Khalaf

5.1.3. Omar Wael

5.1.4. Mostafa Elsayed

5.1.5. Yara Mohamed

5.1.6. Omar Hazem

5.2. Salma Elghonamy

5.2.1. Dareen Basem

5.2.2. Sara Abdelaziz

5.2.3. Nayeraa Ramadan

5.3. Abdallah Hany

5.3.1. Israa Ahmed

5.3.2. Youssef Khaled

5.3.3. Sara Abdelaziz

5.4. Abdelrahman Samir

5.4.1. Omar Yasser

5.4.2. Salma Alaa

5.4.3. YoussefKhaled

5.4.4. Israa Ahmed

5.4.5. Sara Abdelaziz

5.5. Salma Yousry

5.5.1. Samaa Ahmed

5.5.2. Omar Yasser

5.5.3. Amira Rashad

5.5.4. Abdelrahman Mansour

5.6. Lobna Salah

5.6.1. Omar Marwan

5.6.2. Abdelrahman samir

5.6.3. Salma Alaa

5.6.4. Amira Rashad

5.6.5. Youssef khater

5.6.6. Youssef Khaled

5.6.7. Israa Ahmed

5.6.8. Omar Saad

5.6.9. Sara Abdelaziz

5.6.10. Yasmeen Nabil

5.6.11. Abdelrahman Gad

5.6.12. Shosho Hesham

5.6.13. Mariam Mohamed

5.7. Amr Wael

5.7.1. Yara Mohamed

5.7.2. Amira Rashad

5.7.3. Sara Abdelaziz

5.7.4. Israa Ahmed

5.8. Sara Abdelaziz

5.8.1. Zeyad khalaf

5.8.2. Mostafa Elsayed

5.8.3. Yara Mohamed

5.8.4. Omar Wael

5.8.5. Omar Hazem

5.8.6. Mariam Mohamed

5.9. Salma Alaa

5.9.1. Dareen Basem

5.9.2. Nayeraa Ramadan

5.9.3. Sara Abdelaziz

5.9.4. Abdelrahman Samir

5.9.5. Peter Sameh

5.9.6. Mostafa Elsayed

5.9.7. Samaa Ahmed

5.9.8. Mohamed AbdelHalim

6. Amira Rashad (Perfumes Company)

6.1. Fatma Anwar

6.1.1. Youssef Khaled

6.1.2. Amira Rashad

6.1.3. Rahma

6.1.4. Hager Hazem

6.1.5. Israa Ahmed

6.2. Fatma Ashraf

6.2.1. Amira Rashad

6.2.2. Israa Ahmed

6.2.3. Sara Abdelaziz

6.3. Salma Beyzaid

6.3.1. Sara Abdelaziz

6.3.2. Amira Rashad

6.3.3. Israa Ahmed

6.3.4. Lobna Salah

6.3.5. Youssef Khaled

6.4. Yousef Ayman

6.4.1. Youssef Khaled

6.4.2. Israa Ahmed

6.4.3. Sara Abdelaziz

6.5. Yousef Mohamed

6.5.1. Amira Rashad

6.5.2. Sara Abdelaziz

6.6. Alaa Khaled

6.6.1. Menna ElRawy

6.7. Ahmed Hesham

6.7.1. Nayeraa Ramadan

6.7.2. Mohamed AbdelHalim

6.7.3. Amr Wael

6.7.4. Youssef Khaled

6.7.5. Abdelrahman Gad

6.7.6. Lobna Salah

6.7.7. Amira Rashad

6.8. Hager Hazem

6.8.1. Fatma Anwar

6.8.2. Amira Rashad

6.8.3. Youssef Khaled

6.8.4. Israa Ahmed

6.9. Rahma Nasser

6.9.1. Abdelrahman Gad

6.9.2. Amira Rashad

6.9.3. Noha Ashraf

6.9.4. Sara Abdelaziz

6.9.5. Mohamed AbdelHalim

6.9.6. Israa Ahmed

6.10. Abdelrahman Mansour

6.10.1. Israa Ahmed

6.10.2. Salma Yousry

6.10.3. Sara Abdelaziz

6.10.4. Mariam Nemr

6.10.5. Youssef Khaled

6.10.6. Salma Alaa

6.11. Nayera Ramadan

6.11.1. Dareen Basem

6.11.2. Abdallah Hany

6.11.3. Abdelrahman Mansour

6.11.4. Mohammed Saeid

6.11.5. Salma Alaa

6.11.6. Mostafa Elsayed

6.11.7. Mohamed AbdelHalim

6.11.8. Hanya Sayed

6.11.9. Ahmed Hesham

6.11.10. Salma ElGhonamy

6.11.11. Youssef Ramses

6.11.12. Arwa Mostafa

6.12. Hanya Sayed

6.12.1. Abdelrahman Mansour

6.12.2. Mostafa Elsayed

6.12.3. Sara Abdelaziz

6.12.4. Omar Saad

6.12.5. Nayeraa Ramadan

6.13. Salma Alaa

6.13.1. Sara Abdelaziz

6.13.2. Dareen Basem

6.13.3. Mostafa Elsayed

6.13.4. Nayeraa Ramadan

6.13.5. Abdelrahman Samir

6.13.6. Peter Sameh

6.13.7. Samaa Ahmed

6.13.8. Mohamed AbdelHalim

6.14. Mostafa El Sayed

6.14.1. Abdelrahman Mansour

6.14.2. Salma Alaa

6.14.3. Lobna Salah

6.14.4. Amira Rashad

6.14.5. Abdelrahman Gad

6.14.6. Israa Ahmed

6.14.7. Sara Abdelaziz

6.14.8. Youssef Khaled

6.15. Nadine Mohsen

6.15.1. Israa Ahmed

6.15.2. Sara Abdelaziz

6.16. Mayar Ahmed

6.16.1. Youssef Khaled

6.16.2. Nayeraa Ramadan

6.16.3. Amira Rashad

6.16.4. Sara Abdelaziz

6.16.5. Abdelrahman Gad

6.16.6. Rahma

6.16.7. Amr Wael

6.16.8. Lobna Salah

6.17. Yasmin Shehab

6.17.1. Abdelrahman Gad

6.17.2. Israa Ahmed

6.17.3. Lobna Salah

6.17.4. Amira Rashad

6.17.5. Alaa Khaled

6.17.6. Yasmeen Nabil

6.17.7. Sara Abdelaziz

6.17.8. Omar Yasser

6.17.9. Salma Alaa

6.17.10. Youssef Khaled

6.17.11. Amr Wael

6.18. Salma yousry

6.18.1. Omar Yasser

6.18.2. Amira Rashad

6.18.3. Abdelrahman Mansour

6.18.4. Samaa Ahmed

6.19. Maryam Mohamed

6.19.1. Israa Ahmed

6.19.2. Amira Rashad

6.19.3. Youssef Khaled

6.19.4. Sara Abdelaziz

6.20. Yara Mohamed

6.20.1. Abdelrahman Gad

6.20.2. Amira Rashad

6.20.3. Israa Ahmed

6.20.4. Mohamed Abdelhalim

6.20.5. Amr Wael

6.20.6. Sara Abdelaziz

6.20.7. Youssef Khaled

6.21. Dareen Basem

6.21.1. Abdulrahman Mansour

6.21.2. SalmaElGhonamy

6.21.3. MostafaElsayed

6.21.4. Sara Abdelaziz

6.21.5. Salma Alaa

6.21.6. Rawan Hamdy

6.22. Zeyad Tarek

6.22.1. Youssef Khaled

6.22.2. Israa Ahmed

6.22.3. Sara Abdelaziz

6.22.4. Amr Wael

6.22.5. Abdallah Hany

6.22.6. Lobna Salah

6.22.7. Mody Samir

6.23. Omar Hazem

6.23.1. Rahma Nasser

6.23.2. IsraaAhmed

6.23.3. Amira Rashad

6.23.4. Abdelrahman Gad

6.23.5. Sara Abdelaziz

6.23.6. Abdallah Hany

6.23.7. Mohamed AbdelHalim

6.23.8. Yasmeen Nabil

6.24. Nada Anwar

6.24.1. Sara Abdelaziz

6.24.2. Israa Ahmed

6.24.3. Abdelrahman Gad

6.24.4. Amira Rashad

6.24.5. Lobna salah

6.24.6. MostafaElsayed

6.25. Sara Abdelaziz

6.25.1. Yara Ehab

6.25.2. Salma Yousry

6.25.3. Omar Marwan

6.25.4. Passant Khaled

6.25.5. Zeyad Tarek

6.25.6. Mostafa Elsayed

6.26. Omar Wael

6.26.1. Israa Ahmed

6.26.2. Amira Rashad

6.26.3. Abdelrahman Gad

6.26.4. Sara Abdelaziz

6.26.5. Youssef Khaled

6.27. Noura Mouner

6.27.1. Abdelrahman Gad

6.27.2. Israa Ahmed

6.27.3. Dareen Basem

6.27.4. Lobna Salah

6.27.5. Salma ElGhonamy

6.28. Marwan Wael

6.28.1. Lobna Salah

6.28.2. Amira Rashad

6.28.3. Abdelrahman Gad

6.28.4. Youssef Khaled

6.28.5. Israa Ahmed

6.28.6. Amr Wael

6.28.7. Sara Abdelaziz

6.29. John Rafik

6.29.1. Amira Rashad

6.30. Arwa Mostafa

6.30.1. Sara Abdelaziz

6.30.2. Amr Wael

6.30.3. Nayeraa Ramadan

6.30.4. Salma Alaa

6.30.5. Amira Rashad

6.30.6. Abdelrahman Gad

6.30.7. Youssef Khaled

6.30.8. Israa Ahmed

6.31. Amr Wael

6.31.1. Omar Yasser

6.31.2. Yara mohamed

6.32. Rahma Mohsen

6.32.1. Israa Ahmed

6.32.2. Sara Abdelaziz

6.32.3. Amira Rashad

7. Lobna Salah (Construction Company)

7.1. Youssef Khater

7.1.1. Israa Ahmed

7.1.2. Lobna Salah

7.1.3. Amira Rashad

7.1.4. Yasmin Shehab

7.1.5. Abdelrahman Gad

7.2. Omar Saad

7.2.1. Hanya Sayed

7.2.2. Lobna Salah

7.2.3. Mohamed Tarek

7.3. Yasmeen Nabil

7.3.1. Lobna Salah

7.3.2. Abdelrahman Gamal

7.4. Shosho Hesham

7.4.1. Amira Rashad

7.4.2. Lobna Salah

7.4.3. Israa Ahmed

7.4.4. Sara Abdelaziz

7.5. Sara Abdelaziz

7.5.1. Passant Khaled

7.5.2. Yara Ehab

7.5.3. Omar Marwan

7.5.4. Zeyad Tarek

7.5.5. Salma Yousry

7.5.6. Omar Wael

7.6. Yara Ehab

7.6.1. Lobna Salah

7.6.2. Sara Abdelaziz

7.6.3. Israa Ahmed

7.7. Abdelrahman Samir

7.7.1. Abdelrahman Gamal

7.7.2. Salma Alaa

7.7.3. Omar Marwan

7.8. Omar Marwan

7.8.1. Israa Ahmed

7.8.2. Abdelrahman Mansour

7.8.3. Lobna Salah

7.8.4. Amira Rashad

7.8.5. Mostafa Elsayed

7.8.6. Abdelrahman Gad

7.8.7. Abdekrahman Samir

7.9. Salma Alaa

7.9.1. Nayeraa Ramadan

7.9.2. Dareen Basem

7.9.3. Sara Abdelaziz

7.9.4. Abdelrahman Samir

7.9.5. Peter Sameh

7.9.6. Mostafa Elsayed

7.9.7. Samaa Ahmed

7.9.8. Mohamed AbdelHalim

7.10. Mariam Mohamed

7.10.1. Israa Ahmed

7.10.2. Amira Rashad

7.10.3. Youssef Khaled

7.10.4. Sara Abdelaziz

8. Youssef Khaled (Computer Company)

8.1. Mody Samir

8.1.1. Youssef Khaled

8.1.2. Lobna Salah

8.1.3. Israa Ahmed

8.1.4. Abdelrahman Gad

8.1.5. Amr Wael

8.1.6. Omar Yasser

8.1.7. Sara Abdelaziz

8.2. Rahma Nasser

8.2.1. Abdelrahman Gad

8.2.2. Amira Rashad

8.2.3. Israa Ahmed

8.2.4. Noha Ashraf

8.2.5. Sara Abdelaziz

8.2.6. Mohamed AbdelHalim

8.3. Sara Abdelaziz

8.3.1. Salma ElGhonamy

8.3.2. Dareen Basem

8.3.3. Salma Yousry

8.3.4. Omar Marwan

8.3.5. Zeyad Tarek

8.3.6. Yara Ehab

8.3.7. Passant Khaled

8.4. Mohamed AbdelHalim

8.4.1. Yara Mohamed

8.4.2. Omar Hazem

8.4.3. Ahmed Hesham

8.4.4. Nayeraa Ramadan

8.4.5. Youssef Khaled

9. Abdelrahman Gamal (Insurance Company )

9.1. Salma Yousry

9.1.1. Samaa Ahmed

9.1.2. Abdelrahman Mansour

9.2. Hanya Sayed

9.2.1. Abdelrahman Mansour

9.2.2. Mostafa Elsayed

9.2.3. Sara Abdelaziz

9.2.4. Omar Saad

9.2.5. Nayeraa Ramadan

9.3. Sara Abdelaziz

9.3.1. Omar Marwan

9.3.2. Zeyad Tarek

9.3.3. Yara Ehab

9.3.4. Salma ElGhonamy

9.3.5. Passant Khaled

9.4. Nayeraa Ramdam

9.4.1. Mohamed AbdelHalim

9.4.2. Hanya Sayed

9.4.3. Mostafa Elsayed

9.4.4. Salma Alaa

9.4.5. Mohamed Saeid

9.4.6. Abdelrahman Mansour

9.4.7. Abdallah Hany

9.4.8. Dareen Basem

9.5. Abdelrahman Samir

9.5.1. Salma Alaa

9.5.2. Omar Yasser

9.5.3. Youssef Khaled

9.5.4. Israa Ahmed

9.5.5. Sara Abdelaziz

9.6. Dareen Basem

9.6.1. Abdulrahman Mansour

9.6.2. Salma ElGhonamy

9.6.3. Mostafa Elsayed

9.6.4. Sara Abdelaziz

9.6.5. Salma Alaa

9.6.6. Rawan Hamdy

9.7. Salma Alaa

9.7.1. Lobna Salah

9.7.2. Sara Abdelaziz

9.7.3. Dareen Basem

9.7.4. Nayeraa Ramadan

9.7.5. Abdelrahman Samir

9.7.6. Peter Sameh

9.7.7. Mostafa Elsayed

9.7.8. Samaa Ahmed

9.7.9. Mohamed AbdelHalim

9.8. Rahma Nasser

9.8.1. Abdelrahman Gad

9.8.2. Amira Rashad

9.8.3. Israa Ahmed

9.8.4. Noha Ashraf

9.8.5. Sara Abdelaziz

9.8.6. Mohamed Abdelhalim

9.9. Mohamed AbdelHalim

9.9.1. Youssef Khaled

9.9.2. Nayera Ramadan

9.9.3. Omar Hazem

9.9.4. Yara Mohamed

9.10. Yasmin Nabil

9.10.1. Omar Hazem

9.10.2. Nayeraa Ramadan

9.10.3. Abdelrahman Gad

9.10.4. Youssef Khaled

9.11. Mostafa Elsayed

9.11.1. Abdelrahman Mansour

9.11.2. Salma Alaa

9.11.3. Lobna Salah

9.11.4. Amira Rashad

9.11.5. Abdelrahman Gad

9.11.6. Israa Ahmed

9.11.7. Sara Abdelaziz

9.11.8. Youssef Khaled