ESTEATOSI HEPÀTICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ESTEATOSI HEPÀTICA by Mind Map: ESTEATOSI HEPÀTICA

1. MALABSORCIÓ

1.1. Insuficiència pancreàtica

1.1.1. Malabsorció de greixos

1.1.2. Resposta a pancrelipasa

1.1.3. Test de l'Alè amb TGs

1.1.4. Dèficit de zinc

2. MALNUTRICIÓ

2.1. NAFLD per dejú

2.2. Anorèxia nerviosa

3. METABOLISME DELS LÍPIDS

3.1. Metabolisme + atenuat

3.1.1. =obesitat

3.2. Carnitina

4. + canvis fibròtics (+AST)