INSTITUCIJE I SIMBOLI HRVATSKE DRŽAVNOSTI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INSTITUCIJE I SIMBOLI HRVATSKE DRŽAVNOSTI by Mind Map: INSTITUCIJE I SIMBOLI HRVATSKE DRŽAVNOSTI

1. HRVATSKI VLADARI

1.1. TOMISLAV - prvi kralj čije se ime smoinje na Bašćanskoj ploči

1.2. TITULE HRVATSKIH VLADARA

1.2.1. dux,comes,princepes,rex,dux magnus

1.3. 127. izborom Ferdinarda za kralja na Hrvatskom su se zavladali Hasburgovci sve do 1918.godine

2. BAN I HERCEG

2.1. BAN

2.1.1. Najvažniji dostojanstvenici u Hrvatskoj

2.1.2. Dva Bana u Hrvatskoj

2.1.3. BAN PAVAOO ŠUBIĆ - najmočniji ban potkraj 13.stoljeća

2.2. HERCEG

2.2.1. Naslijednik predstolja i kraljevnamjesnik u Hrvatskoj

2.2.2. Imenovao bana,sazivao o Sabor i dijelio povlastice plemićima

3. HRVATSKI SABOR

3.1. Imao sudsku i zakonodavnu vlast

3.2. Prvi feudalo-staleški sabor bio je Sabor Kraljevine Slavonije,a a zasjedao je 1273. u Zagrebu

3.3. Prvi Sabor Kraljevine Hrvatske održan 1351.godine

3.4. Ujedinjenje Sabora 1558. u zajedničko tijelo

4. HRVATSKI GRB

4.1. U 15.tome stoljeću korištena tri različita grba za Hrvatsku

4.1.1. HRVATSKI GRB

4.1.2. GRB SLAVONIJE

4.1.3. DALMATINSKI GRB

5. ŽUPANIJIE

5.1. U početku županiju činilo nekoliko seoskih općina

5.2. ARPADOVIĆI

5.2.1. Osnivaju Hrvatsko kraljevske županije

6. VOJSKA

6.1. Rodovsko-plemenska vojska

6.2. Predvodio ju vladar

6.3. Personalna unija s Ugarskom- hrvatski lemići ratovali za kralja (banderijalna vojska)