Veiksmažodis

Veiksmažodis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Veiksmažodis by Mind Map: Veiksmažodis

1. Tai kalbos dalis, reiškianti daikto veiksmą arba būseną, turi nuosakas, laikus, skaičius ir tris asmenis.

2. Veiksmažodžiai sakiniuose eina tariniu ir atsako į klausimus ką veikia?, kas vyksta, darosi?, kas pasakyta apie veiksnį?

3. Veiksmažodžių asmenavimas - tai kaitymas ne tik laikais, skaičiais, asmenimis, bet ir nuosakomis. Yra trys nuosakos: tiesioginė, tariamoji, liepiamoji.

3.1. Tiesioginė nuosaka - nusako veiksmą, kuris iš tikrųjų vyksta, vyko ar vyks.

3.2. Tariamoji nuosaka - reiškia tariamą ar galimą veiksmą, kuris vyktų, jei būtų tam tikra sąlyga.

3.3. Liepiamoji nuosaka - reiškia skatinimą veikti, liepimą, raginimą, įsakymą, prašymą, patarimą, įspėjimą, linkėjimą.

4. Žodžiai, reiškiantys veiksmą ar būseną ir asmenuojami, yra asmenuojamosios veiksmažodžio formos.

4.1. ASMUO - reiškia kalbėtojo nustatomą veiksmo santykį su veikėju. Yra trys asmenys: pirmasis asmuo, antrasis asmuo, trečiasis asmuo.

4.2. NUOSAKA - rodo veiksmo santykį su tikrove, nustatomą kalbančiojo asmens.Kalbėtojas teigia ar neigia, kad tai tikra, pasako, kad taip nėra, bet galėtų būti. Pagal tai ir skiriamos trys nuosakos: tiesioginė, tariamoji ir liepiamoji.

4.3. LAIKAS - lietuvių kalba skiria dabarties (esamąjį), ateities (būsimąjį) ir du praeities laikus (būtąjį kartinį ir būtąjį dažninį), reiškiamus asmenuojamosiomis vientisinėmis veiksmažodžių formomis.

5. Žodžiai, kurie turi veiksmažodžio šaknį, bet nėra asmenuojami vadinami neasmenuojamosiomis veiksmažodžio formomis.

5.1. DALYVIS - veiksmažodžio forma, padaryta iš veiksmažodžio, neasmenuojami, bet linksniuojami. Turi veiksmažodžio ir būdvardžio požymių.

5.2. PUSDALYVIS - neasmenuojamoji veiksmažodžio forma, padaroma iš veiksmažodžio bendraties su priesaga.

5.3. PADALYVIS - neasmenuojamoji veiksmažodžio forma, kaitoma tik laikais. Jis neturi nei giminių, nei skaičių, nelinksniuojamas,nebūna įvardžiuotinis.

5.4. BENDRATIS - nekaitoma veiksmažodžio forma, kurios nevaržo nei asmens, nei skaičiaus, nei laiko, nei nuosakos kategorija.

6. Laikai - būtasis kartinis, būtasis dažninis, esamasis, būsimasis.