ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ by Mind Map: ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

1. Courier Post

1.1. น้ำหนักไม่เกิน

1.1.1. 30 กก.

1.2. ขนส่ง

1.2.1. ทางอากาศ

1.2.1.1. 2-3 วัน

1.3. สถานะ

1.3.1. เช็คได้ทุกขั้นตอน

1.4. เสียหายชดใช้ไม่เกิน

1.4.1. Document

1.4.1.1. 5,000

1.4.2. Package

1.4.2.1. 10,000

1.5. ประกันซื้อเพิ่ม

1.5.1. 1,000 s d r

2. EMS World

2.1. น้ำหนักไม่เกิน

2.1.1. 20 กก.

2.1.2. 30 ก.ก.

2.2. สถานะ

2.2.1. เช็คได้ทุกขั้นตอน

2.3. ขนส่ง

2.3.1. ทางอากาศ

2.3.1.1. 2-3 วัน

2.4. เสียหาย

2.4.1. Document

2.4.1.1. 3,000

2.4.2. Package

2.4.2.1. 5,000 บาท

2.5. ประกันเพิ่มเติม

2.5.1. ซื้อไม่ได้