ประเภทของพลังงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของพลังงาน by Mind Map: ประเภทของพลังงาน

1. พลังงานหมุนเวีนน

1.1. พลังงานชีวมวล

1.1.1. แกลบ

1.1.2. ชานอ้อย

1.1.3. เศษไม้

1.1.4. กากปาล์ม

1.1.5. กาบและกะลามะพร้าว

1.2. พลังงานเเสงอาทิตย์

1.2.1. แบบเเอกทีฟโซลาร์

1.2.2. แบบพาสซีฟโซลาร์

1.3. พลังงานน้ำ

1.3.1. พลังงานน้ำตก

1.3.2. พลังงาน้ำขึ้นน้ำลง

1.3.3. พลังงานคลื่น

1.4. พลังงานลม

1.4.1. กังหันลม

2. พลังงานสิ้นเปลือง

2.1. ถ่านหิน

2.1.1. พีต ( peat )

2.1.2. ลิกไนต์ ( lignite )

2.1.3. ซับบิทูมินัส ( subbituminous )

2.1.4. บิทูนิมัส ( bituminous )

2.1.5. เซมิแอนทราไซต์ ( anthracite )

2.2. น้ำมันดิบ

2.2.1. พีช

2.2.2. สัตว์

2.2.3. หินปูน

2.2.4. ดินเหนียว

2.2.5. ทรายและอื่นๆ

2.3. แก๊สธรรมชาติ

2.3.1. ไฮโดรคาร์บอน

2.3.2. มีเทน

2.4. แร่นิวเคลียร์

2.4.1. แร่กัมมันตภาพรังสี

2.4.1.1. ยูเรเนียม

2.4.1.2. ทอเรียม

2.4.2. แร่ที่ไม่ส่งกัมมันตภาพรังสี

2.4.2.1. เมอริล

2.4.2.2. โครัมเนียม