Den industriella revolution

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den industriella revolution by Mind Map: Den industriella revolution

1. Orsaker

1.1. England var handelscentrum

1.2. Det fanns riskkapitaliser som var villiga att satsa

1.3. Det fanns arbetskraft, mycket råvaror. Utbud och efterfrågan.

1.4. Urbaniseringen ( kan både ses som orsak och konsekvens

2. Konserkvenser

2.1. Förbättrad teknologi, så som tåg,vattenkraft som senare ersättes med ångkraft.

2.2. Förbättrad livskvalité till en början men sen när folk flyttade in i städerna började det bli sämre så som att det var mycket sjukdomar, folk levde trångt och dålig hygien.

2.3. Vi skapade ett konsumtionssamhälle, vi kunde producera saker mycket effektivare.

2.4. Urbanisering

2.5. Man kunde frakta saker mycket lättare och snabbare tack vare tåg,

2.6. Uppfinningar

2.6.1. Spinning Jenny, tåg, ångmaskiner, ångbåtar, ångkraft, vattenkraft,

2.6.1.1. Folk förlorade jobben på grund effektiviseringen och nya maskinerna. Spinning Jenny kunde producera åtta gånger snabbare än en sömmerska.