Industriella revolutionen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Industriella revolutionen by Mind Map: Industriella revolutionen

1. Orsaker+förlopp

1.1. Urbannisering

1.2. Större efterfrågan av produkter

1.3. Stor import av bomull o.s.v.

1.4. Riskkapitalister

1.5. Fabriker

1.6. Arbetskraft

1.7. Tekniska uppfinningar, t.ex ånglok, spinning Jenny, vattenkraft

1.8. Järnvägar- Bättre transport av produkter samt råvaror

2. Konsekvenser

2.1. Dåliga sociala förhållanden- sjukdomar, smutsigt,

2.2. Dåliga arbetsförhållande

2.3. Fler och billigare varor

2.4. Moderna samhället

2.5. Protester

2.6. Små företagar fick det svårt