Den industriella revolutionen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den industriella revolutionen by Mind Map: Den industriella revolutionen

1. Storbritanien

1.1. Råvaror, bomull, kol, järnmalm

1.2. kapital som investeras

1.3. Arbetare

1.4. Konsumenter

2. Ångmaskin

2.1. Järnvägar och lockomotivet

2.2. Ångbåtar

2.3. Snabbare transport av varor

2.4. Ej platsberoende fabriker

3. Bomull

3.1. Spinning Jenny

3.1.1. Fabriker

3.1.1.1. Fler och billigare varor

4. Urbanisering

4.1. Tätbefolkat

4.2. Dålig hygien

5. Armeén

5.1. Vapen av metall