პროცენრი

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
პროცენრი by Mind Map: პროცენრი

1. ბანკში

2. მაღაზიაში ფასდაკლება

3. ფირმის მფლობელის წილი

4. კომპანიის წილი

5. მთელის ნაწილი

6. დავალების შესრულების პროცენტი

7. მოგება