Головні члени речення

Схематичне зображення видів і способів вираження головних членів речення з прикладами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Головні члени речення by Mind Map: Головні члени речення

1. підмет

1.1. простий

1.1.1. іменник у Н. в.

1.1.1.1. Україна

1.1.2. займенник у Н.в.

1.1.2.1. вони

1.1.3. числівник

1.1.3.1. третій

1.1.4. дієприкметник

1.1.4.1. визволені

1.1.5. прикметник

1.1.5.1. білолиций

1.1.6. неозначена форма дієслова

1.1.6.1. зраджувати

1.1.7. вигук

1.1.7.1. ура

1.2. складений

1.2.1. словосполучення

1.2.1.1. дехто з батьків

1.2.2. речення

1.2.2.1. "Зачарована Десна"

2. присудок

2.1. простий

2.1.1. дієсловом

2.1.1.1. прочитав

2.1.2. фразеологізмом

2.1.2.1. печу раків

2.1.3. вигуково-дієслівними формами

2.1.3.1. смик

2.2. складений дієслівний

2.2.1. допоміжне дієслово+неозначена форма дієслова

2.2.1.1. почали малювати

2.2.2. короткий прикметник+неозначена форма дієслова

2.2.2.1. ладен розповідати

2.2.3. присудковий прислівник + неозначена форма дієслова

2.2.3.1. треба виконати

2.3. складений іменний

2.3.1. дієслово-зв'язка + іменна частина

2.3.1.1. був маленький