Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Businessidé by Mind Map: Businessidé

1. 1. Målgrupp

1.1. sporterna unga vuxna

2. 2. Marknadsföring

2.1. på webben

2.2. TV

3. 3. Beställningar

3.1. på webben

4. 4. Leveranser

4.1. handla

4.2. paket

5. Idé: Sportskor som:

5.1. samlar in data

5.2. GPS-positionering

5.3. antal steg

5.4. arbetar med Google Maps

5.5. kaloriräknare

6. Hemsida

6.1. order

6.2. reklam webbsidan

6.3. insamlade datadelning