Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat is ERP ?

1.1. Entreprise Ressource Planning

1.2. Doel: de productiviteit van het bedrijf te verbeteren en de kosten te beheersen, gerealiseerd door de geïntegreerde afhandeling van alle administratieve, logistieke en financiële activiteiten

2. 2. Belang ERP software voor onderneming

2.1. Organisatie effectiever en sneller

2.2. Betere beheersing bedrijfsprocessen

2.3. Gerichter werken naar klant toe

2.4. Platform om zwakke plekken te zien en eenverbetertraject te bepalen.

3. 3. Welke modules OpenERP worden inbusinesscase geïnstalleerd?

3.1. OpenERP_ch03 (Database)

3.1.1. Warehouse Management (stock module)

3.1.2. Accounting & Finance (account module)

3.1.3. Purchase management (purchase module)

3.1.4. Sales management (sales module)

4. 4. Welke modules OpenERP worden inbusinesscase niet geïnstalleerd?

4.1. OpenERP_ch01

4.2. OpenERP_ch02

4.3. Overige applicaties Open ERP_ch03

5. 5. Welke modules van OpenERP dienen inhet geval van Chocolatier Valentino teworden geïnstalleerd?

5.1. Just software: Dave

5.1.1. Accounting

5.1.2. Order Administration

6. 6. ERP=robuuste tractor, CRM=snelleauto. ?

6.1. ERP ondersteunt vastomlijndeprocessen. Het productie- en financiëleproces liggen vast en zijn niet flexibel.

6.2. Met CRM kunnen we commercieflexibel en dynamisch inzetten

6.3. De mens: ERP . Het is een gestructureerde mensCRM, bijvoorbeeld verkopers. Dit systeem bevat geen regels en procedures.

7. 7. 3 tips voor succesvolle ERPimplementatie

7.1. 1. Tijd vrijmaken voor de implementatie

7.2. 2. Betrek zowel werkvloer als directie bij deimplementatie

7.3. 3. Opstellen van een plan op voor de implementatie