Растенија во мојата околина

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Растенија во мојата околина by Mind Map: Растенија во мојата околина

1. Човекот го јаде

1.1. Сомот

1.1.1. Малите риби

1.1.1.1. Водни растенија

2. Нивниот изглед

2.1. Корен

2.1.1. Да го прицврсти растението и да ги впива хранливите материи од почвата.

2.2. Стебло

2.2.1. Да ја пренесува храната и да го држи исправено растението

2.3. Лист

2.3.1. Со помош на Сончевата светлина и топлина да создава храна.

2.4. Плод

2.4.1. Во плод се наоѓа семката

2.5. Цвет

2.5.1. Служи за размножување на растението

2.6. Семка

2.6.1. Од неа се развива ново растение.

3. Природа

3.1. Жива природа

3.1.1. Човекот

3.1.2. Животните

3.1.3. Растенијата

3.2. Нежива природа

3.2.1. Сонцето

3.2.2. Почвата

3.2.3. Каменот

3.2.4. Предметите

3.2.5. Водата

3.2.6. Воздухот

4. Каде ги има растенијата?

4.1. Шумите

4.1.1. Листопадни дрвја

4.1.1.1. Липа

4.1.1.2. Бука

4.1.1.3. Даб

4.1.2. Зимзелени дрвја

4.1.2.1. Ела

4.1.2.2. Елка

4.1.2.3. Смрека

4.1.2.4. Бор

4.2. Полињата

4.2.1. Житни растенија

4.2.1.1. Пченица

4.2.1.2. Пченка

4.2.1.3. Јачмен

4.2.1.4. Ориз

4.2.1.5. Рж

4.2.1.6. Овес

4.2.2. Индустриски растенија

4.2.2.1. Тутун

4.2.2.2. Сончоглед

4.2.2.3. Шеќерна репка

4.3. Нивите

4.3.1. Зеленчукови растенија

4.3.1.1. Пиперка

4.3.1.2. Домат

4.3.1.3. Зелка

4.3.1.4. Краставица

4.3.1.5. Тиквички

4.3.1.6. Брокула

4.3.1.7. Спанаќ

4.3.1.8. Цвекло

4.3.1.9. Морков

4.3.1.10. Марула

4.3.2. Овошни растенија

4.3.2.1. Сливи

4.3.2.2. Цреши

4.3.2.3. Круши

4.3.2.4. Јаболка

4.3.2.5. Јагода

4.3.2.6. Диња

4.4. Ливадите

4.4.1. Глуварче

4.4.2. Камилица

4.4.3. Љубичица

4.4.4. Булки

4.4.5. Трева

5. Ланец на исхрана