Περιεχόμενα

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Περιεχόμενα by Mind Map: Περιεχόμενα

1. Βιογραφικό

1.1. Προσωπικά Στοιχεία

1.2. Βασικές Σπουδές

1.3. Γνώσεις Η/Υ

1.4. Ξένες Γλώσσες

1.5. Διακρίσεις

1.6. Εργασιακή Προϋπηρεσία

1.7. Συνέδρια

1.8. Προσωπικά ενδιαφέροντα

2. Εκπαιδευτικό Υλικό

2.1. Διδακτικά Σενάρια και Εργασίες

2.2. Παρουσιάσεις (ppt)

2.3. Ερευνητικό Έργο

3. Υλικό Αναφοράς

3.1. http://www.diorismos.gr/

3.2. http://www.minedu.gov.gr/

4. Εκπαιδευτικές Τεχνικές

4.1. "Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming)"

4.2. "Χιονοστιβάδα"

4.3. "Παιχνίδι ρόλων (Role Play)"

4.4. "Προσομοίωση"

4.5. "Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)"

4.6. "Συνέντευξη με ειδικό"

4.7. "Εκπαιδευτική Επίσκεψη"

4.8. "Ομάδες Εργασίας"

4.9. "Συνεργατική Συναρμολόγηση (Jigsaw)"

5. Η γειτονιά μας!

5.1. Ασημακοπούλου Κατερίνα

5.2. Καλαφάτης Κωνσταντίνος

5.3. Σταμάτη Καλλιόπη

5.4. Βαρυπάτη Εμμανουέλα

5.5. Αθηνά κομνηνού

5.6. Αναστασία Τσελεκούνη

5.7. Σιλιγάρδου Χρυσάνθη

5.8. Παρασκευή Τσιμπλή

5.9. Ξανθούλη Μαρία

5.10. Τσούμα Ειρήνη

5.11. Αθηνά Λεκκού

5.12. Ποδηματά Χρυσάνθη

5.13. Ελένη Σπίνου

6. Εποκοινωνία