Les terres rares

Terres rares

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les terres rares by Mind Map: Les terres rares

1. Què són?

2. Perquè es fan servir?

3. Quina relació tenen amb les energies renovables?

4. Conseqüències

5. Les terres rares estan formades per diset elements químics.

6. L'escandi

7. Gadolini

8. L'itri

9. Disprosi

10. L'europi

11. Latani

12. Ceri

13. Luteci

14. L'iterbi

15. Prometi

16. Tuli

17. Praseodimi

18. Neodimi

19. Samari

20. Terbi

21. L'holmi

22. L'erbi

23. S'extreuen grans quantitats de terres rares que s'utilitzen per les tecnologies verdes o ambientals.

24. Doncs que en algunes energies renovables es fan servir alguns materials de les terres rares.

25. Tant com l'extracció i els processos de les terres rares causen elevats impactes ambientals

26. Donada la impacte social ambiental s'elimina tots el vegetals afectats

27. També per l'avanç de les noves tecnologies avançades