Стандарттар жүйесі

ЕКСЖ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Стандарттар жүйесі by Mind Map: Стандарттар жүйесі

1. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі

1.1. Еңбек қауіпсіздігінің талаптары белгілейді

1.2. Зиянды және қауіпті факторларын мөлшерлері мен талаптарын белгілейді

1.3. Жабдықтарға, технологиялық үдерістерге, жұмысшылардың қорғану құралдарына қойылатын талаптарды белгілейді

1.4. Ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды белгілейді

2. Құжаттардың шифры мен атауы

2.1. Ұйымдастыру-әдістемелік стандарттар

2.2. Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың мөлшерімен талаптарының стандарттары

2.3. Өндіріс жабдықтарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың стандарттары

2.4. Өндірістік үдерістердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың стандарттары

2.5. Жұмысшылардың қорғану құралдарына қойылатын талаптардың стандарттары

2.6. Ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың стандарттары

3. Стандарттың мемлекеттік жүйесі

3.1. Мемлекеттік (МЕМСТ)

3.2. Салалық (ССТ)

3.3. Аймақтық (АСТ)

3.4. Кәсіпорындық (КСТ)