Minä verkko-opettajana

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minä verkko-opettajana by Mind Map: Minä verkko-opettajana

1. Vielä vieraita tai vailla ideaa

1.1. Google Docs dokumentit ja tiedostot

1.2. Twitter

1.3. Sky Drive

1.4. Windows live

1.5. Animoto

1.6. Slideshare

1.7. Doodle

1.8. Ja ja ja...

2. Mahdollisuuksia sekä työyhteisössä että opetuksessa

2.1. Blogit

2.2. Ether Pad

2.3. Google Docs esitykset

2.4. Hot Potatoes

2.5. Corkboard

2.6. Polldaddy

2.7. Skype

2.8. mindmeister

2.9. VR+ = Voice Messanger ja iPhonen sanelin

2.10. Facebook

3. Vertaistuki

3.1. Mistä laajemmat verkostot oman yksikön ulkopuolelle

4. Elävä muistitikku

5. Samat haasteet

5.1. Ajan säästöä

6. Korvaamaton apu

7. Välineet

7.1. Monipuolisuus herättää mielenkiinnon toivottavasti myös opiskelijoissa

8. Opiskelijat = maahanmuuttajat

8.1. Ennakkoasenteet

8.2. Tietotekniset taidot

8.3. Välineet

8.4. Aika

8.5. Kielitaito

8.6. Haaste

9. Ajatuksia

9.1. TARVITSEN

9.1.1. Sinnikkyyttä

9.1.2. Kärsivällisyyttä

9.1.3. Päivitystä

9.1.4. Aktiivisuutta

9.2. MINULLA ON

9.2.1. Perustietoa

9.2.2. Kiinnostusta

9.2.3. Halua

10. Ope-kollegat

11. Salasanaviidakko, termiviidakko