Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MODERNIZAM by Mind Map: MODERNIZAM

1. Pisci i djela u Hrvatskoj

1.1. Proza

1.1.1. Dinko Šimunović

1.1.1.1. Duga

1.1.1.2. Alkar

1.1.2. Ivan Kozarac

1.1.2.1. Roman Đuka Begović

1.1.2.2. Vladimir Vidić

1.1.2.2.1. Pejzaž 1

1.1.2.2.2. Pejzaž 2

1.1.3. Vladimir Nazor

1.1.4. Janko Leškovar

1.1.4.1. Pripovjetka misao na vječnost

1.1.4.2. Moderna Zagreb 1891

1.1.4.3. "Đuro je Martić poludio"

1.1.5. Milutin Cihlar Nehajev

1.1.5.1. Roman Bijeg

1.1.6. Janko Polić Kamov

1.1.6.1. Roman isušena kaljuža

1.2. Drama

1.2.1. Ivo Vojnović

1.2.1.1. Dubrovačka trilogija

1.2.2. Milan Begović

1.2.2.1. Pustolov pred vratima

1.3. Poezija

1.3.1. Fran Galović

1.3.2. Milan Begović

1.3.3. Dragutin Damjanić

2. Časopisi

2.1. Mladost 1898

2.2. List Bečke skupine mladih

2.3. Hrvatska misao 1897

3. Sredina 19. stoljeća

4. Obilježja

4.1. besperspektivnosti

4.2. romantičarske patetičnosti

5. Najvažnija djela hrvatske moderne

5.1. Ivan Broz

5.1.1. Hrvatski pravopis 1892

5.2. Broz-Iveković

5.2.1. Riječnik 1901

6. Modernistički pravci

6.1. I. Impresionziam

6.1.1. Claud Monet: Izlazak Sunca, 1874

6.1.2. Izraz duhovnog stanja (divljenje, čuđenje)

6.2. 2. Simbolizam

6.2.1. Način izražavanja u prenesenom značenju

6.2.2. Savršenstvo i netaknutost

6.2.3. Krepost i tajanstvenost

6.3. 3. Larpurlartizam

6.3.1. France."l'art pour l'art" - Umjetnost samo radi umjetnosti

6.3.2. Theophile Gautein(1811.-1872.)

6.3.3. Reprezentira "čistu ljepotu"

6.4. 4. Parnasovci

6.4.1. Suvremeni Parnas (1866.-1876.)

6.4.2. Kult Forme

7. Književna kritika

7.1. Milivoj Dežman

7.2. Branimir Livadić

7.3. Milan Marjanović

8. Europa, SAD

9. A.G Matoš

9.1. Zbirka Iverije

9.2. Cvijet sa raskršća

9.2.1. Traganje za ljepotom

9.3. Utjeha kose

9.3.1. Lirska ljubavna pjesma

9.4. 1909

9.4.1. Lirska domoljubna pjesma

9.5. Kip domovine leta

9.5.1. Crtica

9.5.2. Pepica i Jokšec

10. Unutarnja Duhovna vizija pojedinca

11. Simbolistička drama

11.1. August Strinberg razvoj drame 20.stoljeće

12. Sukob pojedinca sa vladajućim društvom