Tổng quan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng quan by Mind Map: Tổng quan

1. Digital Media

1.1. Đặc điểm

1.1.1. Công nghệ kỹ thuật số

1.1.2. Quảng cáo

1.1.3. Nội dung

1.2. Paid Media

1.2.1. Truyền thông trả phí

1.2.1.1. Quảng cáo

1.2.1.2. Tìm kiếm có trả phí

1.2.2. Ưu

1.2.2.1. Quy mô rộng

1.2.2.2. Nhanh

1.2.3. Nhược

1.2.3.1. Nhàm chán

1.2.3.2. Chi phí cao

1.3. Owned Media

1.3.1. Kênh truyền thông sở hữu

1.3.1.1. Web công ty

1.3.1.2. Tài khoản truyền thông MXH

1.3.1.3. Blog

1.3.2. Ưu

1.3.2.1. Thông tin chất lượng

1.3.2.2. Dễ dàng kiểm soát

1.3.2.3. Lâu dài

1.3.3. Nhược

1.3.3.1. Lượt tương tác thấp

1.4. Earned Media

1.4.1. Truyền thông lan truyền

1.4.1.1. Truyền miệng

1.4.1.2. Chọn lọc nội dung bởi bên thứ 3

1.4.2. Ưu

1.4.2.1. Miễn phí

1.4.2.2. Độ tin cậy cao

1.4.3. Nhược

1.4.3.1. Khó kiểm soát

2. Digital Marketing

2.1. Đặc điểm

2.1.1. ........

2.1.2. Có định hướng rõ ràng

2.2. Hình thức

2.2.1. Social Media Marketing

2.2.1.1. Hoạt động Marketing được thực hiện trên các kênh social (mạng xã hội)

2.2.1.2. Loại hình

2.2.1.2.1. Social News

2.2.1.2.2. Social Sharing

2.2.1.2.3. Social Networks

2.2.1.2.4. Social Bookmarking

2.2.1.2.5. Microblogging

2.2.1.2.6. Comments Blog và Forum

2.2.2. Content Marketing

2.2.2.1. Tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với đối tượng mục tiêu của bạn bằng cách cung cấp cho họ nội dung chất lượng cao

2.2.3. SEO (Search Engine optimization)

2.2.3.1. Cải thiện thứ hạng của một website trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm – SERPs (thông thường là Google).

2.2.3.2. Loại hình

2.2.3.2.1. SEO tổng thể

2.2.3.2.2. SEO từ khóa

2.2.3.2.3. SEO social

2.2.3.2.4. SEO ảnh

2.2.3.2.5. SEO app

2.2.3.2.6. SEO local

2.2.3.3. Quy trình

2.2.3.3.1. Nghiên cứu từ khoá

2.2.3.3.2. Xây dựng content

2.2.3.3.3. Tối ưu onpage

2.2.3.3.4. Tối ưu offpage

2.2.3.3.5. Theo dõi kết quả

2.2.3.3.6. Tối ưu nâng cao

2.2.4. SEM( Search Engine Marketing)

2.2.4.1. Thu hút khách hàng trực tiếp thông qua công cụ tìm kiếm (Google Adwords )

2.2.4.2. Loại hình

2.2.5. Email Marketing

2.2.5.1. tiếp cận, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của bạn thông qua email để mang về khách hàng

2.2.6. Quảng cáo trả tiền mỗi click chuột (PPC)

2.2.6.1. Hình thức quảng cáo trên công cụ tìm kiếm và trả phí cho mỗi lần click

2.2.7. Affiliate Marketing

2.2.7.1. Sự kết hợp thu nhỏ của toàn bộ các kênh digital

2.3. So với Marketing truyền thống

2.3.1. Không bị giới hạn về không gian giữa các quốc gia, lãnh thổ

2.3.2. Sử dụng internet trên những thiết bị số hóa, không phụ thuộc nhiều vào các hãng truyền thông.

2.3.3. Ở mọi lúc, mọi nơi, thông tin được cập nhật rất nhanh.

2.3.4. Chi phí tương đối thấp, nhưng vẫn đem lại hiệu quả tốt, đặc biệt có thể kiểm soát được chi phí quảng cáo (facebook ads, google adwords)

2.3.5. Hoàn toàn có thể lựa chọn khách hàng tiềm năng và tiếp cận.

2.3.6. Khách hàng có thể tiếp nhận cũng như phản hồi lại thông tin có thể ngay lập tức

2.3.7. Thông tin của khách hàng được lưu trữ dễ dàng và nhanh chóng

3. Digital Sociality

4. Điểm dung