Naturalisme i modernisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturalisme i modernisme by Mind Map: Naturalisme i modernisme

1. Costumisme

1.1. Conservar tradicions

1.2. Peculiaritats

1.3. Llengua col.loquial i frases fetes

1.4. Tracta temes de la societat que desaparéixen per la R.I

2. Realisme

2.1. Plasma la realitat en obres d'art

2.2. Busca el detall i la màxima proximitat

2.3. Temes principals

2.3.1. Quotidianitat

2.3.2. Allò no exòtic

3. Naturalisme

3.1. Evolució del realisme

3.2. Inclou nous aspectes

3.2.1. Clases socials desfavorides

3.2.2. Problemes

3.2.3. Malalties

3.2.4. Temes sexuals

3.3. Crítica social

3.4. Hipòtesis explicatives

3.5. Apareixen persones i fets reals