Techniki wpływania na ludzi

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Techniki wpływania na ludzi by Mind Map: Techniki wpływania na ludzi

1. JAWNE

1.1. perswazja

1.2. modelowanie

1.3. nagradzanie i karanie

1.4. odwoływanie się do norm i zasad

1.5. odwoływanie się do autorytetu

2. NIEJAWNE

2.1. BEZREFLEKSYJNOŚĆ

2.1.1. metode odwzajemninia

2.1.2. stopa w drzwi

2.2. SILNA EMOCJONALNOŚĆ

2.2.1. sympatia

2.2.2. lęk

2.2.3. nadzieja

2.2.4. wstyd i wina

2.3. EGOCENTRYZM

2.3.1. prośby

2.3.2. "stopa w usta"

2.3.3. "decyzja należy do ciebie"

2.3.4. używanie imienia

2.3.5. sugerowanie szczególnego traktowania