Metody badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych

1. Przykładowa hipoteza

1.1. np. niski poziom kulturalny środowiska rodzinnego wpływa ujemnie na ambicje edukacyjne dzieci.

2. Problem badawczy

2.1. Problemy badawcze- pytania o naturę badanego zjawiska o istotę związków między zdarzeniami

2.1.1. teoretyczne i praktyczne

2.1.2. ogólne i szczegółowe

2.1.3. podstawowe i cząstkowe

3. Hipoteza

3.1. Hipotezy- wszelkie twierdzenia, częściowo uzasadnione, domysł za pomocą, którego tłumaczymy dane faktyczne

3.1.1. proste

3.1.2. złożone

4. Przykładowy problem

4.1. np.jakie są przyczyny niepowodzeń szkolnych