cechy statystyczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cechy statystyczne by Mind Map: cechy statystyczne

1. zmienne

1.1. niemierzalne (jakościowe)

1.2. mierzalne(ilościowe)

1.2.1. skokowe(dyskretne)

1.2.2. ciągłe

2. stałe

2.1. rzeczowe

2.1.1. New node

2.1.2. New node

2.2. czasowe

2.2.1. New node

2.2.2. New node

2.3. przestrzenne