Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HIPOTEZA by Mind Map: HIPOTEZA

1. to wszelkie twierdzenia częściowe tylko uzasadnione a także wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też domysł w postaci uogólnienia osiągniętego na podstawie danych wyjściowych.

1.1. HIPOTEZA PROSTA wyprowadzana z uogólnienia prostego, obserwacji

1.1.1. New node

1.2. HIPOTEZA ZŁOŻONA zakłada istnienie powiązań między zdarzeniami lub nawet skomplikowanych łańcuchów przyczyn i skutków

2. Musi określać zależność między zmiennymi

3. powinna być na tyle precyzyjna, żeby ściśle ograniczyć zasięg swego znaczenia

4. powinna być zbudowana na podstawie uznanej wiedzy naukowej