Metody badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych

1. Formułowanie hipotez

1.1. Hipoteza - wszelkie twierdzenia tylko częściowo uzasadnione, domysł za pomocą którego tłumaczymy dane funkcje

1.2. Rodzaje hipotez

1.2.1. Proste - wprowadzane z uogólnienia prostych obserwacji.

1.2.2. Złożone - zakładające istnienie powiązań między zdarzeniami lub nawet skomplikowanych łańcuchów przyczyn i skutków.

2. Formułowanie problemów badawczych

2.1. Problem badawczy -pytanie o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarzeniami lub istotami i cechami procesów, zjawisk.

2.2. Rodzaje problemów badawczych

2.2.1. - teoretyczne i praktyczne

2.2.2. - ogólne i szczegółowe

2.2.3. - podstawowe i cząstkowe