Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HIPOTEZA by Mind Map: HIPOTEZA

1. wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysły w postaci uogólnienia osiągniętego na podstawie danych wyjściowych.

2. 2 grupy wiedzy niezbędne do ich formułowania

2.1. 1.

3. podział hipotez

3.1. proste

3.2. złożone

4. cechy

4.1. określanie zależności między zmiennymi

4.2. precyzjność

4.3. zbudowana na podstawie uznanej wiedzy naukowej