LITERATURA DELS SEGLES XVI - XVIII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LITERATURA DELS SEGLES XVI - XVIII by Mind Map: LITERATURA DELS SEGLES XVI - XVIII

1. EL RENAIXEMENT

1.1. PROSA

1.1.1. CRISTOFOR DESPUIG

1.1.1.1. Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa

1.1.2. PERE GIL

1.1.2.1. Geografia de Catalunya

1.1.3. JERONI PUJADES

1.1.3.1. Crònica universal del Principat de Catalunya

1.1.3.2. 4 volums del Dietari

1.1.4. PERE ANTONI BEUTER

1.1.4.1. Primera part de la història de València

1.1.4.2. Segona part de la crònica general d'Espanya

1.2. POESIA

1.2.1. PERE SERAFÍ

1.2.1.1. Dos llibre de poesia vulgar en llengua catalana

1.2.2. JOAN PUJOL

1.2.2.1. Lepant

1.2.3. JAUME GASULL

1.2.3.1. La brama dels llauradors de l'horta de València

1.2.4. ANDREU MARTÍ PINEDA

1.2.4.1. Contemplació en honor i reverència de les set vegades que el nostre redemptor Jesús escampà la sua preciosíssima sang

1.2.4.2. Tres composicions religioses en honor de la Concepció de la Mare de Déu.

1.2.5. VALERI FUSTER

1.2.5.1. Cobles noves de la cric-crac

1.2.5.2. Cançó de les dones

1.2.6. JOAN BOSCÀ

1.2.6.1. Hero y Leandro

1.2.6.2. Epistola a Mendoza

1.3. TEATRE

1.3.1. JOAN FERRANDÍS D'HERÈDIA

1.3.1.1. La Vèstia

1.3.2. LLUÍS DE MILÀ

1.3.2.1. El Cortesano

1.3.3. JOAN TIMONEDA

1.3.3.1. L'esglesia Militant

1.3.3.2. El castell d'Emaús

2. EL BARROC

2.1. PROSA

2.2. POESIA

2.2.1. FRANCESC VICENT GARCIA

2.2.1.1. L'armonia del Parnàs

2.2.1.2. A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil

2.2.1.3. Lo mariner

2.2.2. JOSEP ROMAGUERA

2.2.2.1. Ateneu de grandesa

2.3. TEATRE

2.3.1. FRANCESC FONTANELLA

2.3.1.1. Amor, fermesa i porfia

2.3.1.2. Lo desengany

2.3.2. FRANCESC MULET

2.3.2.1. La infanta Tellina i el rei Matarot

2.3.2.2. Los amors de Melisenda

3. EL NEOCLASSICISME I LA IL·LUSTRACIÓ

3.1. PROSA

3.1.1. BALDIRI REIXACH

3.1.1.1. Instruccions per a l'ensenyança de minyons

3.1.2. JOSEP PAU BALLOT

3.1.2.1. Gramàtica i apologia de la llengua catalana

3.1.3. LLUÍS GALIANA

3.1.3.1. La rondalla de rondalles

3.1.4. EL BARÓ DE MALDÀ

3.1.4.1. Calaix de sastre

3.2. POESIA

3.2.1. ANTONI FEBRER I CARDONA

3.2.1.1. L'exercici del Via Crucis

3.2.2. IGNASI FERRERES

3.2.3. ANTONI PUIGBLANCH

3.3. TEATRE

3.3.1. JOAN RAMIS

3.3.1.1. Arminda

3.3.1.2. Rosaura

3.3.1.3. Lucrècia