Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Přírodní vědy by Mind Map: Přírodní vědy

1. Evoluční biologie

2. Makromolekulární chemie

3. Mechanika

4. Biochemie

5. Biokybernetika

6. Genetika

7. Lékařství - i když jde spíše o aplikovanou vědu

8. Biologie

8.1. Zoologie

8.1.1. Ornitologie

8.1.1.1. Mammalogie

8.1.2. Herpetologie

8.1.3. Mykologie

8.1.3.1. Ichtyologie

8.2. Botanika

8.2.1. Bryologie

8.3. Moluskologie

8.4. Vědy o Zemi

8.4.1. Geografie

8.4.2. Geologie

8.5. Mikrobiologie

8.5.1. Bakteriologie

8.5.2. Parazitologie

8.5.3. Virologie

8.6. Paleontologie

8.7. Buněčná biologie, molekulární biologie

8.8. Teoretická biologie

8.9. Hraniční vědy

8.9.1. Matematická biologie a počítačová biologie

8.9.2. Neurobiologie

8.10. Dendrologie

9. Chemie

9.1. Obecná chemie

9.2. Fyzikální chemie

9.3. Anorganická chemie

9.4. Organická chemie

10. Fyzika

10.1. Akustika

10.2. Jaderná fyzika

10.3. Termodynamika

10.4. Optika

10.5. Elektřina a magnetismus

10.6. Kvantová fyzika

10.7. Relativistická fyzika

10.8. Astronomie a astrofyzika

10.9. Chemická fyzika

10.10. Biofyzika

10.11. Teoretická fyzika a matematická fyzika

10.12. Statistická fyzika