Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Přírodní vědy by Mind Map: Přírodní vědy

1. Makromolekulární chemie

2. Mechanika

3. Biochemie

4. Chemie

4.1. Obecná chemie

4.2. Fyzikální chemie

4.3. Anorganická chemie

4.4. Organická chemie

5. Fyzika

5.1. Akustika

5.2. Jaderná fyzika

5.3. Termodynamika

5.4. Optika

5.5. Elektřina a magnetismus

5.6. Kvantová fyzika

5.7. Relativistická fyzika

5.8. Astronomie a astrofyzika

5.9. Chemická fyzika

5.10. Biofyzika

5.11. Teoretická fyzika a matematická fyzika

5.12. Statistická fyzika

6. Evoluční biologie

7. Biokybernetika

8. Genetika

9. Lékařství - i když jde spíše o aplikovanou vědu

10. Biologie

10.1. Zoologie

10.1.1. Ornitologie

10.1.1.1. Mammalogie

10.1.2. Herpetologie

10.1.3. Mykologie

10.1.3.1. Ichtyologie

10.2. Botanika

10.2.1. Bryologie

10.3. Moluskologie

10.4. Vědy o Zemi

10.4.1. Geografie

10.4.2. Geologie

10.5. Mikrobiologie

10.5.1. Bakteriologie

10.5.2. Parazitologie

10.5.3. Virologie

10.6. Paleontologie

10.7. Buněčná biologie, molekulární biologie

10.8. Teoretická biologie

10.9. Hraniční vědy

10.9.1. Matematická biologie a počítačová biologie

10.9.2. Neurobiologie

10.10. Dendrologie