Fritidsgården🇪🇺

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fritidsgården🇪🇺 by Mind Map: Fritidsgården🇪🇺

1. Hur lär vi oss något ur det negativa, vi kanske var tvungna att gå igenom denna fasen för att inse att okej det var fel, men det var viktigt att jag gjorde det

2. Kompletteras med barns utvecklingsprocess.

3. 1. Åldersgrupp 10 - 13 år.

4. Fysiska aktiviteter påverkar det psykiska

4.1. Stor vikt på sport

5. Etablera kontakt med företag

5.1. Ex. Ta dit fina bilar för att visa barnen vad dom kan få om dom klarar sig i framtiden. Kämpa nu, njut sen.

6. Positivt

6.1. Få barnen att inse sitt värde och att dom är viktiga!

6.2. Hur frågar Dekan!

6.2.1. Tillit!

7. Negativitet!!!

7.1. Att vända det negativa till positivt! Nu menar jag inte att vi ska vända en skjutning till något positivt. Du förstår säker vad jag menar

8. SKOLAN!

8.1. En gemensamma nämnare för alla är att skolan sket sig!

8.2. Dialog med skolan, skolan ska kunna rapportera till oss!

8.3. Läxhjälp

9. Lösa uppgifter

9.1. Se Berghs och inspireras