KOPERASI SEKOLAH VS KOPERASI DEWASA

perbezaan antara koperasi sekolah dan koperasi masjid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KOPERASI SEKOLAH VS KOPERASI DEWASA by Mind Map: KOPERASI SEKOLAH VS KOPERASI DEWASA

1. TUJUAN KOPERASI SEKOLAH

2. TUJUAN KOPERASI MASJID PERAK BERHAD

3. Mengamalkan sikap dan amalan berjimat

4. cermat, Memberi pengalaman mentadbir, mengurus,

5. membuat keputusan dan memimpin

6. Menyertai dan mengalami urusan perniagaan.

7. AKTIVITI

8. Menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi berlandaskan syari'at Islam.Menganjurkan anggota dan masyarakat Islam melakukan infaq dan tolong-menolong sesama mereka.

9. Mengadakan rancangan Pelaburan Hartanah untuk menjamin ketahanan Ummah dan kelanjutan generasi masa depan.

10. Mengadakan program pendidikan/tarbiyyah untuk membantu ahli dan masyarakat memahami Fiqh Mu'amalat atau sistem urusniaga Islam

11. -Membeli aset bangunan kedai, -pajakan tanaman kelapa sawit,

11.1. -

12. -perkhidmatan pelancongan (haji, upah haji dan perkhidmatan lain (korban dan dam)

13. IMPAK

14. Menjual peralatan persekolahan serta lain-lain

15. keperluan kepada anggota;

16. ii. Mengadakan aktiviti kelas tambahan atau

16.1. tuisyen.

17. jualan tunai bahan dan alatan keperluan murid iaitu buku tulis, buku rujukan serta alat tulis, makanan serta minuman ringan seperti keropok dan air kotak.

18. Menambah tabung kewangan masjid

19. memberi peluang pekerjaan

20. meningkatkan pendapatan ahli

21. IMPAK SEKOLAH

22. Memupuk semangat berniaga dalam murid

23. murid dapat mengenali selok belok perniagaan

24. melahirkan koperator berkualiti