Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan by Mind Map: Plan

1. Mart

1.1. Yabancı kaynak kitapların yayın evleri ile görüşülmesi

1.2. Ekibin ve görevlerinin netleştirilmesi

1.3. Toplantıların şimdiden programlara set edilmesi

1.4. Yabancı eğitim kaynaklarına ve müfredatlara ulaşım ve incelenmesi

2. Haziran

2.1. Web sitesi

2.2. Müfredatın bir bölümü

2.3. Çevrilen kitaplar

2.4. Lansman

3. Temmuz

3.1. Müfredat ikinci bölüm

3.2. Kitapların tamamlanması

3.3. Animasyon film

4. Agustos

4.1. Müfredatın tamamlanması

4.2. Filmin gösterileceği yerlerin görüşülmesi

4.3. Öğretmen eğitimleri

5. Nisan - Mayıs

5.1. Web sitesi içerik çalışmaları

5.2. Web sitesi yapısının kurulması ve görsel çalışmaları

5.3. Onaylanan Yabancı kaynak kitapların çevirisi

5.4. Destekleyici aktivite çalışmaları