Praca zespołowa w szkole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Praca zespołowa w szkole by Mind Map: Praca zespołowa w szkole

1. Jakie problemy?

1.1. Dominator

1.2. "Leser", który nie wykonuje swoich obowiązków

1.3. Zbyt odległy i niezrozumiały cel

2. Jak przygotować?

2.1. Wyznaczenie celów

2.1.1. Jaki powinien być cel?

2.1.1.1. Konkretny

2.1.1.2. Osiągalny

2.1.1.3. Terminowy

2.1.1.4. Mierzalny

2.1.1.5. Istotny

2.1.2. Bez celu nie ma zespołu!

2.2. Podział kompetencji

2.3. Ustalenie zasad

3. Dlaczego warto?

3.1. Wzrost współpracy

3.2. Integracja

3.3. Burza mózgów

3.4. Synergia wiedzy

4. Dobre rady

4.1. "Bardzo Cię proszę"

4.2. "Dziękuję"

4.3. "My"

4.4. "Jestem z Ciebie dumny"

4.5. "Przyznaję, że popełniłem błąd"

5. Zasady pracy w grupie

5.1. Nie oceniamy

5.2. Nie osądzamy

5.3. Nie ośmieszamy

5.4. Nie krytykujemy

5.5. Szanujemy czas innych