ADR Adverse Drug Reaction

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ADR Adverse Drug Reaction by Mind Map: ADR Adverse Drug Reaction

1. Định nghĩa

1.1. Phòng bệnh

1.2. chẩn đoán

1.2.1. phản ứng độc hại

1.3. điều trị

1.4. thay đổi sinh lý

2. Phân loại

2.1. theo tần suất gặp

2.1.1. thường gặp ADR > 1/100

2.1.2. Ít gặp 1/1000 < ADR < 1/100

2.1.3. Hiếm gặp ADR < 1/1000

2.2. theo mức độ nặng gây ra

2.2.1. Nhẹ

2.2.2. Trung bình

2.2.3. Nặng

2.2.4. Tử vong

2.3. theo typ

2.3.1. Typ A: tiên lượng được

2.3.2. Typ B: không tiên lượng được

2.3.3. Typ C: Ít gặp, tích lũy, mãn tính

2.3.4. Typ D: Ít gặp, liên quan liều dùng, biểu hiện sau 1 thời gian

2.3.5. Typ E: Ít gặp, xuất hiện sau ngừng thuốc

2.3.6. Typ F: Thường gặp, phụ thuộc liều, thường do tương tác

2.4. theo DoTS

2.4.1. Do: liên quan liều dùng

2.4.2. T: diễn biến theo thời gian

2.4.3. S: các yếu tố nhạy cảm

3. Nguyên nhân

3.1. Bào chế

3.1.1. Typ A: hàm lượng, tốc độ giải phóng hoạt chất

3.1.2. Typ B: Phân hủy thành dược chất, tá dược, sản phẩm phụ

3.2. Dược động học

3.2.1. Hấp thu

3.2.2. Phân bố

3.2.3. Chuyển hóa

3.2.4. Thải trừ

3.3. Dược lực học

3.3.1. Typ A

3.3.1.1. Tính nhạy cảm thụ thể: Warfarin

3.3.1.2. Số lượng thụ thể: Corticoid

3.3.2. Typ B

3.3.2.1. Bất thường về gen

3.3.2.1.1. Thiếu men G6PD: Quinin, chloramphenicol, aspirin --> tan huyết

3.3.2.1.2. Thiếu NADH diaphorase: tác nhân oxy hóa --> methemoglobin nặng

3.3.2.1.3. Rối loạn chuyển hóa porphyrin: Hormon steroid, barbiturate, sulfonamide, clopropamid --> đau bụng, rối loạn thần kinh

3.3.2.1.4. Thay đổi thanhfphaanf màng lipid: thuốc tránh thai đường uống --> vàng da ứ mật

3.3.2.1.5. Tăng thân nhiệt ác tính: thuốc gây mê( halothan + suxamethonium), giãn cơ --> tăng thân nhiệt nhanh chóng, nhiễm acid, tăng Kali máu

3.3.2.2. Đáp ứng miễn dịch

4. Yếu tố liên quan,

4.1. Bệnh Nhân

4.1.1. tuổi

4.1.2. giới tính

4.1.3. chủng tộc, kiểu gen

4.1.4. bệnh mắc kèm

4.1.5. tiền sử dị ứng

4.2. Thuốc

4.2.1. Đặc tính thuốc

4.2.2. Điều trị nhiều thuốc --> tương tác thuốc

4.2.3. Liệu trình kéo dài: NSAID, corticoid

5. Biện pháp hạn chế

5.1. Hạn chế số thuốc dùng

5.2. Nắm vững thông tin thuốc

5.3. Đối tượng bệnh nhân

5.4. Theo dõi bệnh nhân