Wprowadzenie do przedmiotu Pracownia kosmetyczna 514[03].O1.01 514[03].O1.02

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wprowadzenie do przedmiotu Pracownia kosmetyczna 514[03].O1.01 514[03].O1.02 by Mind Map: Wprowadzenie do przedmiotu Pracownia kosmetyczna 514[03].O1.01 514[03].O1.02

1. Plan zajęć

1.1. Kultura zawodu kosmtyczki

1.2. Pojęcie kosmetyki

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

1.3.1. Goal 1

1.3.2. Goal 2

1.4. Etyka zawodowa

1.5. Pojęcie kosmetyki

2. Poznanie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1. Idea 1

2.1.1. Sub Idea 1

2.1.2. Sub Idea 2

2.2. Idea 2

2.3. Idea 3

2.4. Idea 4

3. Poznaje podstawowe pojęcia kosmetyki

4. Cele i rodzaje kosmetyków

5. Etykę oraz kulturę zawodową kosmetyczki