Matematiske emner på mattestudiet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematiske emner på mattestudiet by Mind Map: Matematiske emner på mattestudiet

1. Funksjoner

1.1. Derivasjon

1.1.1. Momentan vekst

1.1.1.1. Stigningstallet for en tangent

1.1.2. Derivasjonsregler

1.1.2.1. kjerneregelen

1.1.2.2. produktregelen

1.1.2.2.1. (uv)'=u'*v+v'*u

1.1.2.3. Polynom

1.1.2.4. (sinx)'=cosx

1.1.2.5. (lnx)'=1/x

1.1.2.6. (e^x)'=e^x

1.2. Integrasjon

1.2.1. Bestemt integral

1.2.1.1. Areal under en kurve(fra a til b)

1.2.1.1.1. Rektangelmetoden

1.2.1.1.2. Trapesmetoden

1.2.1.1.3. Simpsons metode

1.2.1.1.4. Arealet-så-langt-funksjonen

1.2.1.2. Fundamentalteoremet

1.2.2. Ubestemt integral

1.2.2.1. Antiderivasjon

1.2.2.2. Substitusjonsmetoden

1.2.2.3. Delvis integrasjon - motsatt av produktregelen

1.2.2.4. Delbrøkoppspalting

1.2.2.4.1. Faktorisere nevner - sett inn i A, B osv i teller...

1.3. Differensialligninger

2. Statistikk

2.1. Sentralgrenseteoremet