Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POP ART by Mind Map: POP ART

1. DEFINICIÓ I CONTEXT HISTÒRIC

1.1. Moviment artístic de a la fi dels anys cinquanta a Anglaterra i als Estats Units; i es va convertir en l'estil característic dels anys seixanta

1.2. Reflectia el benestar de la societat nord-americana després de la segona guerra mundial

1.3. Sorgeix com a reacció contra l’expressionisme abstracte.

1.4. Valor iconogràfic de la societat de consum

1.5. Antiantropocentrisme (objecte > subjecte)

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

2.1. TEMÀTICA

2.1.1. El mitjà d’expressió de la societat de consum: objectes industrials, cartells, anuncis, imatges...

2.2. Art de ciutat, totalment aliè a la natura

2.3. Utilitza les imatges conegudes pel poble per obtenir-ne una nova estètica o per assolir una visió crítica de la societat de consum.

2.4. S’apropia de les imatges comercials per utilitzar-les com un comentari sobre consumisme i cultura popular.

2.5. Vol tenir un llenguatge pla, sense complicacions.

2.6. És la primera tendència realista voluntàriament freda, impersonal i sens cap missatge aparent

2.7. Tractament pictòric de forma no tradicional

2.8. Caràcter inexpressiu

3. AUTORS I OBRES

3.1. ANDY WARHOL

3.1.1. Figura més destacada del moviment

3.1.2. Polémic i criticar per les seves excentricitats

3.2. RICHARD HAMILTON

3.2.1. escultor del PSenzillament. Què és el que fa que les cases d’avui dia siguin tan diferents, tan atractives? (1956).

3.2.2. En aquesta obra el pintor anglès, utilitzant el collage, aplega tots els tòpics de la iconografia pop: enginyós, sexy, evasiu, atractiu i ple de glamour.

3.3. CLAES OLDENBURG

3.3.1. ha reproduït en grans dimensions objectes quotidians, potenciant-ne la bellesa formal però eliminant-ne la funcionalitat.

3.3.2. Escultor

3.4. ROBERT RAUSCHENBERG

3.4.1. Elaborava collages amb retalls d’imatges agafades de la cultura popular i de la tecnologia

3.5. JASPER JOHNS

3.5.1. Artista pont entre l’expressionisme abstracte i el Pop Art. Els seus temes són mundans i directes, com números, dianes i banderes

3.6. ROY LICHTENSTEIN

3.6.1. Es conegut sobretot per les seves representacions a gran escala de l’art del còmic