I. VILÁGHÁBORÚ VÉGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I. VILÁGHÁBORÚ VÉGE by Mind Map: I. VILÁGHÁBORÚ VÉGE

1. GAZDASÁG

1.1. győztes Európa gondjai

1.1.1. hitelek, eladósodás

1.1.2. beszűkült piac

1.1.3. munkanélüliség

1.1.4. infláció

1.2. Dawes-terv 1924

1.3. világválság

1.3.1. 1929. okt.24.

1.3.2. okok:

1.3.2.1. világpiac szűkülése

1.3.2.1.1. igény, pénz

1.3.2.2. túltermelés az USA-ban

1.3.2.2.1. áru értéke

1.3.3. következményei

1.3.3.1. bankok becsődölése

1.3.3.2. vállalatok tönremenetele

1.3.3.2.1. munkanélüliség

1.3.4. kezelése:

1.3.4.1. 1932: NEW DEAL

1.3.4.1.1. Franklin D. Roosevelt

1.3.4.1.2. bankzárlat

1.3.4.1.3. letér az aranyalapról

1.3.4.1.4. infláció gerjesztése

1.3.4.1.5. közmunkaprogram

1.3.4.1.6. társadalombizt., minimálbér, nyugdíj, munkanélküli segély

2. POLITIKA

2.1. szélsőségek megerősödése

2.1.1. kommunizmus

2.1.2. szélsőjobb

2.1.3. jellemzőik

2.1.3.1. tömegpártok

2.1.3.2. gyűlések,rendezvények,felvonulások

2.1.3.3. ifjúsági szervezetek

2.1.3.4. vezérkultusz

2.1.3.5. demagógia

2.1.3.6. propaganda

2.1.3.7. erőszak

2.2. világgazdasági válság

2.2.1. újabb világháború réme

2.2.1.1. spanyol polgárháború 1936-39

2.2.1.1.1. Franco

2.2.1.2. 1938: Anschluss

2.2.1.3. müncheni egyezmény 1938. szept. 30.

2.2.1.3.1. 1939.márc. 15.

2.2.1.4. nagyhatalmak

2.2.1.4.1. engedmények politikája

2.2.1.5. 1936: japán-német antikomintern paktum

2.2.1.5.1. +Olaszország 1937

2.2.1.6. Berlin-Róma tengely 1936

2.2.1.7. Szovjetunió

2.2.1.7.1. Komintern

3. DIPLOMÁCIA

3.1. gyarmati világ megrendülése

3.1.1. Palesztina

3.1.1.1. cionista mozgalom

3.1.1.1.1. Herzl Tivadar

3.1.1.1.2. zdidó bevándorlás

3.1.2. India

3.1.2.1. polgárosodás

3.1.2.1.1. szembefordulás a britekkel

3.1.3. Közel-Kelet

3.1.3.1. Perzsia

3.1.3.1.1. Reza kán

3.1.3.2. Egyiptom

3.1.3.2.1. részleges függetlenség

3.1.4. Kína

3.1.4.1. 1911: császárság medöntése

3.1.4.2. 1921: Kínai Kommunista Párt (Mao Ce-tung)

3.1.4.2.1. Kuomintang (Csang Kaj-sek)

3.1.5. Japán

3.1.5.1. washingtoni konferencia 1921--22

3.1.5.1.1. tengeri fegyverkezés korlátozása

3.1.5.1.2. ,,nyitott kkapuk elve"-Kína

3.1.5.2. Tanaka tábornok

3.1.5.3. cél: csendes-óceáni birodalom

3.1.5.3.1. Kína megtámadása

3.1.5.3.2. Mandzsukuo létrehozása 1931

3.1.6. 1931: westminsteri statútum

3.1.6.1. Brit Nemzetközösség

3.1.6.2. domínium

3.1.6.2.1. Írország

3.1.6.2.2. Kanada

3.1.6.2.3. D-Afrika

3.1.6.2.4. Ausztália

3.1.6.2.5. Új-Zéland

3.2. megbékélés Németországgal

3.2.1. nem képes fizetni a hadisarcot

3.2.1.1. Ruhr-vidék megszállása 1923

3.2.2. Locarnói szerződés 1925

3.2.2.1. ny-i határok garantálása

3.2.2.2. Ruhr-vidék kiürítése

3.2.3. Dawes-terv

3.2.4. Rapallói szerződés 1922

3.2.4.1. kölcsönös jóvátétel elengedése SzU-val

3.2.5. belép a Népszövetségbe 1926

3.2.6. Kellog-Briand paktum 1928

3.2.6.1. konfliktusok békés elrendezése

3.2.7. Young-terv 1929

3.2.7.1. hadisarc meghatározása

3.2.7.2. 114 milliárd korona 1988-ig

4. OLASZORSZÁG

4.1. meg nem kapott területek

4.1.1. elégedetlenség

4.1.1.1. É:gyárfoglalások

4.1.1.2. D: földfoglalások

4.1.2. Fiume megszállása 1919 karácsonyáig

4.1.2.1. kormány tekintélye csökken

4.2. Nemzeti Fasiszta Párt 1920

4.2.1. vezető: Mussolini

4.2.1.1. út a hatalomig

4.2.1.1.1. Marcia su Roma 1922. okt. 22-29.

4.2.1.1.2. III.Viktor E. kinevezi miniszerelnöknek

4.2.1.1.3. új válsztási törvény 1923

4.2.1.2. duce

4.2.1.3. korlátozások, jogok csorbítása

4.2.1.3.1. pártok, szakszerv.,sajtó felszámolása

4.2.1.3.2. parlament berekesztése

4.2.1.4. korporációk

4.2.1.5. 1929: lateráni konkordátum

4.2.1.5.1. IX. Pius pápa

4.2.1.6. külpolitika

4.2.1.6.1. IMPERIO ROMANO

4.2.2. fekete ingesek

4.2.2.1. ellenfelek üldözése

4.2.3. cél: nemzetállam

5. KÖZTES-EURÓPA

5.1. Közép-Eu.+Balkán+É-Eu.

5.1.1. soknemzetiségűek

5.1.2. eltérő fejlettség, kultúra

5.1.3. gazdasági nehézségek

5.1.4. társadalmi ellentétek

5.1.5. kisebbségek elnyomása

5.1.6. Kisantant

5.1.6.1. Magyarország ellen

5.1.6.2. Csehszlovákia+Románia+Szerb-horvát-szlovén Királyság

5.1.6.3. 1920-21

5.1.6.4. katonai szövetség

6. OROSZORSZÁG

6.1. 1917:bolsevik hatalomátvétel

6.1.1. hadikommunizmus

6.1.1.1. 1920: lázadások

6.2. 1921-28: NEP

6.2.1. terményadó

6.2.2. kisüzemek visszaosztása

6.2.3. rekvirálás mérséklése

6.2.4. közép-,nagyüzemek bérbeadása

6.3. párt főtitkára: Sztálin

6.3.1. 1924: Lenin

6.3.1.1. ellenfelek eltüntetése

6.3.1.1.1. pl: Trockij

6.3.1.1.2. tisztogatások

6.3.1.1.3. gulág

6.3.2. teljes diktatúra

6.3.2.1. NEP

6.3.2.1.1. erőltetett iparfejlesztés

6.3.2.1.2. erőszakos államosítás

6.3.2.2. személyi kultusz

6.4. 1922: SZzovjez Szocialista Köztársaságok Szövetsége

6.4.1. 1924: új alkotmány

7. NÉMETORSZÁG

7.1. gazdasági válság

7.1.1. szésőségek erősödése

7.1.1.1. 1920: NSDAP

7.1.1.1.1. vezető: Hitler

7.1.1.1.2. jellemzők

7.1.1.1.3. ígéretek

7.1.1.2. Hitler útja ahatalomig

7.1.1.2.1. 1923: sörpuccs

7.1.1.2.2. 1933. jan. 30.: kancellár

7.1.1.2.3. pártok, szakszervezetek

7.1.1.2.4. SA

7.1.1.2.5. SS

7.1.1.2.6. Hindenburg